Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa iskolánk fenntartóját, a Hit Gyülekezete egyházat, az alapítványoknak felajánlható 1 %-kal pedig az Iskolánkért Alapítványt. 


Iskolánkért Alapítvány, Hajdúsámson

Az alapítvány célja az iskolában tanuló gyerekek sport- és szabadidős tevékenységének támogatása, emellett rendszeresen segítséget  nyújt játékok, sport- és tanulást segítő eszközök vásárlásához, tanulók utaztatásához, versenyeztetéséhez, mindezzel hozzájárulva iskolánk színvonalasabb működéséhez. 

Az alapítvány adószáma: 18542321-1-09


Hit Gyülekezete egyház

A fenntartó Hit Gyülekezete egyház biztosítja azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskola magas színvonalon végezhesse oktató-nevelő tevékenységét, és ezt a célt szolgálják folyamatosan az intézmény épületeit érintő beruházások, fejlesztések is.

A Hit Gyülekezete technikai száma: 0279

 

Idei közös célunk iskolánk informatikai eszközeinek bővítése, fejlesztése.


Köszönjük a támogatását!