Az igényesen kialakított iskolai környezetnek nagy hatása van a pedagógusokra és a diákokra egyaránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy szebb, kényelmesebb környezetben élhessük mindennapjainkat a Rákóczi-iskolában.

A színes folyosókon található szófelhők, betűfalak, motivációs ábrák által közvetített információk és üzenetek pozitív viselkedésre ösztönzők, figyelemfelhívók, mások tiszteletére biztatnak, illetve megfogalmazzák a tanulás fontosságát, az együttélés szabályait.

Az ide belépők számára jól látható módon közvetítik az iskola értékrendjét, kultúráját. A gyerekek is kreatívnak és hasznosnak tartják, így biztosak vagyunk abban, hogy motiváló hatással van rájuk a szép környezet.

Folyamatosan korszerűsítjük az épületet. Minőségi változást jelentett több tanterem, illetve a tanári szobák felújítása, modern iskolabútorok beszerzése, az informatikai rendszer átalakítása.

Az intézménynek kiemelkedő az eszközellátottsága, 32 interaktív táblával felszerelt tanterem, 3 informatikai, 3 nyelvi labor áll diákjaink rendelkezésére, valamint nagyobb teljesítményű számítógépek, laptopok, tanulói tabletek, projektorok és programozható játékrobotok hatékonyan segítik a mindennapi tevékenységet.

Az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásához biztosítottak a speciálisan berendezett foglalkoztató helyiségek, fejlesztő eszközök, játékok és a digitális tananyagok.

A belső környezet alakítása mellett a külső környezet és a közösségi terek fejlesztése is zajlik. Számos helyszín ad lehetőséget a játékra és a pihenésre. Az alsós diákok számára a belső udvaron modern játszóteret alakítottunk ki, a felsősök pedig a hátsó játszóudvaron, illetve a kondiparkban mozoghatnak kedvükre.

Rengeteg különböző program fut az intézményben, ezeknek megfelelő helyszínt nyújt az iskola hatalmas aulája. Közkedvelt hely az iskolabüfé előtti tér, ahol nyugodt körülmények között lehet a társakkal beszélgetni.

A művészeti oktatást is igényesen kialakított helyiségekben tartjuk a Rákóczi-terem mellett.

A középiskolai épület beruházásának első üteme befejeződött, így diákjaink a 2020/2021. tanévben már birtokba vehették a 3150 m² területű épület egy részét, mely végső formájában tíz tanteremmel, három szaktanteremmel, egy laboratóriummal és csoportszobákkal rendelkezik.

A korszerű, kiválóan felszerelt épület berendezésében a legmodernebb környezeti elemek, valamint a tanárok és a diákok munkáját segítő eszközök jelennek meg. Emellett nagyszerű feltételeket és lehetőségeket kínálunk a szabadidős tevékenységekhez is.

Egyre többször halljuk, és örömmel tölt el bennünket, hogy az intézménybe látogatók, a változatos és színvonalas programokon résztvevők, az iskolánkkal kapcsolatba kerülők – látva a folyamatos fejlődést, gyarapodást – jó hírét vitték intézményünknek. Pozitív visszajelzést kaptunk a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által elvégzett szervezetpszichológiai vizsgálat összefoglaló dokumentuma alapján is. Az iskola fizikai környezetét, az iskolai légkört, a tanítási-tanulási klímát elemző kutatás szerint intézményünket és annak oktató-nevelő munkáját minden tekintetben kedvező klíma jellemzi.

De számunkra az a legfontosabb, hogy tanulóink szeressenek az iskolába járni, élményként számoljanak be a tanítási órákról, foglalkozásokról, mert akkor érdeklődő diákjainknál sikerül megőrizni, a magatartási és tanulási problémákkal küszködő gyerekeink esetében pedig sikerül felkelteni a tanulási vágyat.

További terveinkben szerepel, hogy az általános iskola Kossuth utca felőli oldalán a település belvárosi fejlesztési programjához is jól illeszkedő játszóteret építünk, amely kellemes időtöltést nyújt az iskolásoknak és óvodáskorú gyermekeknek egyaránt. A téren készülő szabadtéri színpad alkalmas lesz a gyerekeknek és szülőknek szánt programok, műsorok lebonyolítására is.

A középiskola építésének második ütemében öt tanterem, öt csoportszoba és a díszudvar, a harmadikban pedig két szaktanterem, fejlesztő szobák, és az épület működtetését szolgáló helyiségek készülnek el. A létesítmény környezetét parkosítjuk, ugyanitt a tanulók sporttevékenységére alkalmas, igényesen felszerelt területeket alakítunk ki. Ezenkívül kezdeményezzük az együttműködést a város önkormányzatával a gimnázium mögötti terület szabadidős célokra történő hasznosításában.

Az épületben található modern aula, valamint a főbejárat előtti telekrészen létesülő díszpark a város lakosai által is igénybe vehető közösségi térként funkcionál majd. Ezek a közösségi terek ideális helyszínei lehetnek a városi fiatalok szabadidős tevékenységének.