A diákönkormányzat szerepe az intézményben, hogy lehetővé tegye a tanulók jogainak s érdekeinek maradéktalan érvényesülését, valamint a színes, változatos diákélet érdekében jó hangulatot, összetartó közösséget teremtsen. A diákönkormányzat ennek megfelelően szervezi rendezvényeit, programjait.

Mindannyian bátorítjuk tanulóinkat, hogy a diákönkormányzati munkán keresztül döntési, egyetértési vagy véleményezési jogukkal élve aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában, vállaljanak szerepet a vélemények formálásban és kifejezésében. Ismerjék meg demokratikus jogaikat, éljenek azokkal, de tartsák be kötelességeiket is.

A diákönkormányzat tagjait az osztályok választják. Minden osztálynak joga van 2-2 osztályképviselőt delegálni. Az osztályképviselők feladata kapcsolatot tartani az osztályok és a diákönkormányzat között, illetve tájékoztatni az osztályukat az ülésekről.

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat legmagasabb fóruma az iskolagyűlés, amelyen minden tagja és az iskola minden tanára részt vesz.