Alapelvünk, hogy oktató-nevelő tevékenységünk során segítsük tanulóinkat önálló felismerések, eredmények és sikerek elérésében, miközben figyelembe vesszük egyéni képességeiket, tehetségüket, fejlődésük ütemét.

Az elmúlt években egyre nagyobb szerepet vállalunk Hajdúsámson köznevelési feladataiból, és aktív szereplői vagyunk a város kulturális és közéletének is. Fenntartónk, a Hit Gyülekezete, valamint az intézménnyel kapcsolatban álló személyek elképzelései alapjaiban harmonizálnak  összhangban vannak az iskola jövőjét tekintve, ezáltal közös feladatnak tekintjük, hogy egyrészt megfelelő perspektívát kínáljunk Hajdúsámsonban a gyermekek és szüleik számára, másrészt vonzóvá tegyük a várost a máshonnan ideköltöző, lakóhelyet kereső fiatalok számára is.

Elképzeléseinkben egy olyan általános és középfokú képzést kínáló, biztonságos, gyermekközpontú intézmény szerepel, ahol …

  • innovatív pedagógusok foglalkoznak motivált tanulókkal, akiknek munkájához a szülői együttműködés és a támogató környezet nyújt segítséget.
  • a jó minőségű oktatás-nevelés feltétele a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása, a hatékonyság, az eredményesség és a méltányosság.
  • az együttműködést és a boldogulást segítő intézményben a pedagógusok és a gyermekek – élve jogaikkal és megtartva kötelességeiket – egyaránt jól érzik magukat.

Mindez kötelez bennünket, hogy különböző feladatok elvégzésére alkalmas, egységes pedagógiai szemlélettel és célokkal rendelkező többcélú köznevelési intézményként a gyerekek képességeihez leginkább illeszkedő alternatívákat kínáljunk.