Tájékoztató a középfokú felvételi eljárás rendjéről 2023: http://samsoniskola.hu/tajekoztato_a_felveteli_eljarasrol.pdf

Igényes környezetben színvonalas oktatást-nevelést ajánlunk leendő diákjainknak.

A „Hívogat az iskola” programsorozat keretében szervezett játékos és sportfoglalkozások, szülői értekezletek, nyílt napok alkalmával a szülők és a leendő elsősök betekintést nyerhetnek az itt folyó munkába, az óralátogatások során pedig megismerkedhetnek pedagógusainkkal, tanítási módszereikkel.

Minden évben speciális irányultságú osztályokat indítunk. Ezekről részletes tájékoztatással, tanácsadással állunk a szülők rendelkezésére, hogy a gyermekeikhez leginkább közel álló, érdeklődési körüknek megfelelő osztályt választhassák.

Tanítóink nagy empátiával és türelemmel tesznek meg mindent azért, hogy a gyerekek számára zökkenőmentessé váljon az iskolakezdés, az intézményi átálláshoz szükséges idő a lehető legrövidebb legyen, a gyerekek pedig sikeresen hozzászokjanak az iskolai rendhez, körülményekhez. Közös célunk az osztályközösségbe való gyors beilleszkedés elősegítése, a jó, barátságos, elfogadó légkörű osztályközösségek kialakítása.

A 2021. évi elsős beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információkat a következő linken tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=nH69_xxo0H0&feature=youtu.be

Középiskolai képzésünkre a nyolcadikos tanulóinknak a feltételek teljesítése esetén biztosítjuk az intézményen belüli továbbhaladást, így nem szükséges részt venniük a felvételi eljárásban.

Külső eljárásban történő továbbtanulás esetén a nyolcadik évfolyamos diákoknak a megadott határidőig lehet jelentkezni a kiadott jelentkezési lapon, amelyet a tanulók saját iskolájukban igényelhetnek. A jelentkezési lapokat az általános iskolák juttatják el iskolánkba. A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A jelentkező tanulóknak írásbeli vagy szóbeli vizsgát nem kell tenniük.

A felvételi kérelmek elbírálása során a gimnáziumi képzésben a tanulmányi eredmények számításakor a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak átlagát vesszük figyelembe, amelyből a felvételi rangsor kialakításához pontszámot képzünk. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és a szorgalom jegyet nem számítjuk be.

A szakképző iskolai képzésre jelentkező tanulók rangsorolása a hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatai alapján történik. A tanulók a megadott keretszámig vehetők fel. A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelniük.

A felvételi rangsor kialakításánál a felvételi eredményeket vesszük figyelembe. Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a felvételi eredmény megállapításánál figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben kell jelezni.

A középiskolás tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi eljárás nélkül folytathatja tanulmányait, ha a választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakon belül nyilatkozik.

A jelentkezők intézményünkben alapfokú művészeti oktatásban és részt vehetnek, amely a művészeti iskolába történő beiratkozással kezdődik, és a képzési ciklus végéig tart. A tanuló a művészeti ág előképzőjébe érdeklődése és a szülő kérése alapján kerül.

Iskolánk középfokú képzéseiről szóló videónkat, melyben bemutatjuk kínálatunkat, valamint az új középiskolai épületet az alábbi linken tekinthetik meg:

A hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Iskola továbbtanulási tájékoztatója 2020