A szakképző iskolai képzés célja, hogy a tanulók olyan szakképesítésre tegyenek szert, amely korszerű és jól használható szakmai ismereteken alapul. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy szakmai képzési kínálatunk megfeleljen a munkaerőpiac elvárásainak, kialakuljon az önművelés igénye, hiszen diákjaink csak korszerű, állandóan megújuló szakmai műveltség birtokában érvényesülhetnek a munkaerőpiacon.

A szülők és a városvezetés által megfogalmazott igények figyelembe vételével döntöttünk a gimnáziumi oktatás mellett a szakképzés elindításáról. Eddigi tapasztalataink alapján tanulóink többsége továbbtanulásuk során a szakképzést választották, ezért biztosak vagyunk abban, hogy megfelelő szakmakínálattal vonzerőt jelent számukra intézményünk, ahol a cégekkel történő együttműködés keretében felkészült fiatal szakemberek kerülhetnek a munkaerőpiacra. Így egyrészt hasznos életpályát biztosíthatunk diákjainknak, másrészt hozzájárulhatunk térségünk gazdasági fejlődéséhez is.

A szakképzésekhez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátításához Debrecenben és a megyeszékhely körzetében működő cégekkel kívánunk partneri kapcsolatot kialakítani, akik az általunk nyújtott elméleti képzés mellett a munkaerőpiacon leginkább keresett szakmák magas szintű gyakorlati oktatását végzik duális képzés formájában. Ez számukra is segítséget jelent a szakmailag jól felkészült, motivált munkatársak utánpótlásában.

A 2019-2020-as tanévben gépi és CNC forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő, valamint szociális ápoló és gondozó szakképesítés megszerzésére irányuló képzés indítását hirdettünk meg. A későbbiekben a tanulók és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően szeretnénk bővíteni képzési kínálatunkat, így a jövőben elképzelhetőnek tartjuk a vendéglátáshoz, a kereskedelemhez és a mezőgazdasághoz kapcsolódó szakmák képzését.

Az elkövetkezendő időszakban a hároméves szakképző iskolai oktatásunkat érettségire épülő szakmai képzéssel bővítjük, amely felnőttképzés keretében lehetőséget biztosít az érettségizett tanulók tanulmányinak folytatására, vagy a felnőttek átképzésére is. Emellett – szintén felnőttképzés formájában – biztosítjuk a szakképző iskolai képzésünkben végzett tanulóinknak az érettségi bizonyítvány megszerzésének lehetőségét.

Terveink szerint az új intézményben az ágazati szintű gyakorlati alapképzéshez szükséges tanműhelyt alakítunk ki, amelyet a képzési követelményekben előírt eszközökkel szerelünk fel, ezt követően pedig kezdeményezzük annak hatósági akkreditálását.