Jelentős mérföldkőnek számított intézményünk életében, hogy a 2019/2020-as tanévben induló gimnáziumi osztályunkban megkezdhették tanulmányaikat középiskolásaink.

Gimnáziumi diákjainkat egyrészt az értelmiségi életforma és hivatás betöltésére kívánjuk felkészíteni, megalapozva ezzel az egyetemi és főiskolai tanulmányokat, másrészt az érettségi vizsga birtokában a magasabb képzettséget igénylő szakképzésbe is bekapcsolódhatnak. A magas szintű tudás mellett szilárd etikai értékrend és erkölcsi igényesség közvetítése is célunk.

A gimnáziumi képzésünkben nagy hangsúlyt helyezünk az eredményességre. Alapvető célunk a magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett a tanulók erkölcsi nevelése, az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítése. Fontosnak tartjuk intézményünk népszerűsítését, a bizalom erősítését, hogy képzésünk vonzó alternatívát jelentsen nemcsak a saját diákjainknak, hanem a környéken lakó fiatalok számára is.

A következő években feladatunk lesz a szakmai irányvonalak kialakítása, a hatékony pedagógiai módszerek adaptálása, fejlesztése. Rendszeresen elemezzük és értékeljük pedagógiai munkánk eredményességét, a tanulók fejlődését, és tapasztalatainkat beépítjük tevékenységünkbe.

Célunk az intézmény versenyképességének folyamatos növelése, a megfelelő szakmai színvonal elérése, hogy tanulóink felvételt nyerjenek a felsőoktatási intézményekbe, vagy részt vegyenek az érettségihez kötött szakmai képzéseken. Ennek érdekében törekszünk az eredményes, korszerű gimnáziumi képzéshez szükséges ismeretek bővítésére. Kollégáink számára biztosítjuk a szakmai képzéseken, fórumokon való részvétel lehetőségét, támogatjuk az általános iskolában tanító pedagógusaink továbbtanulását, amennyiben a középfokú képzéshez szükséges végzettség megszerzését célozzák meg.

A magas színvonalú képzéshez szükséges igényeket figyelembe véve terveztük meg az új középiskolai épület berendezéseit, ezáltal a legmodernebb környezeti elemek, valamint a tanárok és a diákok munkáját segítő, korszerű eszközök találhatók az intézményben. Emellett kiváló feltételeket alakítottunk ki a szabadidős tevékenységek hasznos eltöltéséhez és a kikapcsolódáshoz egyaránt.