Iskolánk „Kiváló tehetségpont” minősítéssel rendelkezik. Folyamatosan követjük a tanulók teljesítményét, kiemelt figyelmet fordítunk tehetséges tanulóink fejlesztésére. Hiszünk abban, hogy minden gyerek tehetséges, és segítünk, hogy ráébredjen, miben. Hivatásunk egyik legszebb és legnemesebb része felfedezni a tanulóinkban rejlő képességeket, hiszen ha egy gyermek valamely területen sikeres tud lenni, és később megtalálja a számára legmegfelelőbb hivatást, az hozzájárul egész személyisége boldogságához.

A tehetséggondozás feladata ennek a területnek a felismerése, valamint a tanuló optimális haladásának biztosítása a gondolkodás, az alkotóképesség fejlesztése az érdeklődési körnek megfelelő ismeretek és tevékenység által.

Fontosnak tartjuk a diákok aktivitásának és motiváltságának növelését, az alkotásra ösztönzést, lehetőséget biztosítva a képességek széles körű fejlesztésére, figyelembe véve a diákok eltérő szükségleteit, fejlődési ütemét. Ennek legfőbb színtere a tanítási óra, a tanórák keretében folyó differenciált foglalkozás lényege pedig a tudás elmélyítése. Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások keretein belül gondos mentorálás mellett biztosítjuk továbbfejlődésük lehetőségét.

Olyan tehetséggondozó programokat ajánlunk, amelyek felkeltik érdeklődésüket, esélyt jelent számukra, hogy kiemelkedő eredményeket érhessenek el.

A tehetségnevelést segítő tevékenységeink:

  • tehetségkutatás, a tehetségek azonosítása, kiválasztása
  • kiscsoportos vagy egyéni tehetségfejlesztő foglalkozások
  • differenciált óravezetés, sávos oktatás
  • sportkörök, szakkörök, nyelvi és sporttáborok
  • házi tanulmányi és sportversenyek szervezése
  • tanulmányi, sport-, művészeti versenyeken való részvétel
  • pályázatok figyelemmel kísérése, azokban való részvétel
  • középiskolai és érettségi előkészítők
  • művészeti oktatás, koncertek, előadások szervezése
  • motivációs program a jól teljesítő diákok ösztönzésére

Az alapfokú művészeti iskola alapvető feladatai közé tartozik a tehetséggondozás. Hagyományos formáit szem előtt tartva lehetőséget biztosítunk a tehetséges és önmagukban kedvet érző diákok számára, hogy rendszeresen részt vegyenek házi koncerteken, versenyeken, melyekre a felkészülést minden esetben a tanárok biztosítják.

A tehetséggondozási programba bekerülő tanulók a heti kétszer harmincperces főtárgyi órákon kívül plusz hatvanpercnyi egyéni vagy minicsoportos foglalkozáson vesznek részt. Célunk, hogy a tanulók képességeinek kibontakozását többféle úton, minél több tevékenységgel segítsük, mint például alkotói, zenei táborok szervezése, pályázatok beadása, lebonyolítása. A MATEHETSZ-szel való kiváló kapcsolatunk révén több pályázatban aktívan részt veszünk, a tehetségígéretek tudatos, irányított gondozásában tudunk részt vállalni.

Támogatjuk diákjainkat, hogy eredményesen szerepeljenek különböző szaktárgyi, zenei, művészeti és sportversenyeken. Ennek eredményeképpen nagyszerű sikereket értek el diákjaink nívós tanulmányi és sportversenyeken.