Alapfokú művészeti iskolánk célja, hogy az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel hozzájáruljon a tanulók személyiségének harmonikus fejlesztéséhez. Művészeti iskolánkban a szaktanárok és művésztanárok által biztosított magas színvonalú képzést az Országos Minősítő Testület kiváló minősítéssel ismerte el.

Az alapfokú művészeti nevelés a rendszerezett ismeretnyújtás mellett a zenei ízlés, az esztétikai kultúra megalapozását, a tánc, a mozgás megszerettetését, a szabadidő tartalmas eltöltésének igényét kívánja kialakítani. A zene, a tánc és a képzőművészet tartalmi mondanivalója, érzelmi hatása fejleszti az értelmi képességeket, tágítja az esztétikai befogadóképességet. A művészetek tanulásához szükséges kitartó munka hat az akarati képességekre, hozzájárul a többirányú koncentráció fejlesztéséhez.

Célunk, hogy a tanulás során elsajátított tudást alkalmazzák a tanulók a társas kapcsolataikban, valamint tanulóink erkölcsi és kulturális szempontból is értékcentrikus, igényes személyiségekké váljanak.

Törekszünk arra, hogy a művészeti oktatásban a magyar és az európai kultúra értékeinek megismerése mellett helyet kapjon az egyetemes művészetek megismerése, a népi kultúra, a népzene, néptánc iránti szeretet kialakítása.

Három művészeti ág tanszakainak tevékenységébe kapcsolódhatnak be felvételt nyert tanulóink:

Zeneművészet: citera, fuvola, gitár, hegedű, klarinét, rézfúvós hangszerek, ütős hangszerek, zongora, szolfézs, zenei előképző

Táncművészet: néptánc

Képző- és iparművészet: grafika és festészet, szobrászat és kerámia

Növendékeink a megszerzett tudásuk bemutatására rendszeresen lehetőséget kapnak városi, intézményi rendezvényeken, az iskolai, térségi és országos versenyeken, koncerteken.

Művészeti ágak és tanszakok iskolánkban

Három művészeti ág számos tanszakának tevékenységébe kapcsolódhatnak be tanulóink.


Zeneművészeti ág

„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.”

A zeneoktatás célja a zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása, a zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása. A tanszakok tanulói sokszor teszik színesebbé ünnepségeinket, rendezvényeinket.

Tanszakok, tantárgyak, tanárok, tanár és előadóművészek :

 • billentyűs tanszak: zongora - Botos Réka, Cano Ramos Aitor
 • rézfúvós tanszak: kürt, trombita - Koncz Péter Etele
 • fafúvós tanszak: fuvola - Bene Péter
 • fafúvós tanszak: klarinét - Illés Imre
 • akkordikus tanszak: gitár - Radovics-Méder Lili
 • akkordikus tanszak: ütő - Simonics Csenge
 • vonós tanszak: hegedű - Csóbán Renáta, Nagyné Katócz Zsuzsanna Anna, Radovics-Méder Lili
 • népzene, pengetős tanszak: citera, népi ének - Hajduné Hőgye Zsófia
 • szolfézs - Hajdu Sándor
Táncművészeti ág

A néptánc oktatás célja a néptánc megszerettetése, a néphagyományok ápolása, a népi játékok megismerése. Ennek a művészeti ágnak a gyakorlásával fejlődik a gyerekek mozgáskoordinációja. Jó alapot jelent minden más műfajú tánc elsajátításához, de a sportokhoz is. Nálunk mindig jó a közösség. A gyerekek szeretik és elfogadják egymást. Összetartó csapat vagyunk.

Néptánc tanszak: Kapusi Orsolya, Szabó Péter

Képző- és iparművészeti ág

A képző- és iparművészeti oktatás célja és feladata a világ használatához és alakításához szükséges ismeretek, készségek, képességek olyan fokra fejlesztése, hogy a tanuló ezek birtokában képes legyen saját gondolatainak, érzéseinek kivetítésére, legyen képes tárgyak tervezésére, alkotására. A vizuális előképzőn a gyerekek sokféle technikát ismerhetnek meg, majd a festészet tanszakon folytathatják tanulmányaikat.

Vizuális előképző tanszakon célunk a vizuális kifejező készség fejlesztése, ill. hogy a gyermekek elsajátítsák a rajz – festés - mintázás alapelemeit. Festészet tanszakon feladatunknak tekintjük, hogy diákjaink sajátítsák el a festői munka legfontosabb alapelemeit, ismereteket szerezzenek a festészeti eljárásokról, technikákról, s ezek birtokában képesek legyenek önálló alkotásokat készíteni.

A grafika és festészet tanszak vezetője Tóthné Kovács Ilona.

A szobrászat és kerámia tanszak vezetője Baloghné Szűcs Emma.
Gyakran ismételt kérdésekA művészeti iskola választható tantárgyai: Néptánc, Rajz-festészet, Citera-népi ének, Hegedű, Gitár (klasszikus), Kürt vagy trombita, Fuvola, Zongora, Klarinét 3. évfolyamtól

A zenei tárgyak mellett kötelező tantárgy a szolfézs, néptánc esetében a folklór ismeretek, rajz- festészet vonatkozásában a vizuális kultúra. A foglakozások hetente 2x30 perc (főtárgy) és 2x45 perc (szolfézs) időtartamúak. A foglakozásokat délutáni időpontokban tartjuk.

A beiratkozást megelőzően jelentkezési lapot kell kitölteni. Beiratkozáskor a szülőnek kell beíratni a tanulót. Év elején legkésőbb a művészeti tanévnyitóig lehet beiratkozni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a hátrányos helyzetről, SNI-ről szóló határozat, személyes iratok.

Egy tanszak esetén térítési díjat kell fizetni félévenként. Második tanszak esetén tandíjat kell fizetni, abban az esetben is, ha a tanuló hátrányos helyzetű vagy SNI-s.

Térítési díj egy tanszak választása esetén:

 • 18 éves korig:
 • Teljes összegű térítési: 9 000 forint / félév
 • 3,50 - 4,49-es átlaggal: 8 500 forint / félév
 • 4,50 - 5,00-ös átlaggal: 8 000 forint / félév
 • 18 és 22 év közöttieknek szóló térítési díjak (amennyiben nappali tagozatos diák/hallgató):
 • Teljes összegű térítési: 25 000 forint / félév
 • 3,50 - 4,49-es átlaggal: 24 000 forint / félév
 • 4,50 - 5,00-ös átlaggal: 23 000 forint / félév
 • Tandíj második tanszak,vagy 22 éves kor felett:
 • Teljes összegű tandíj: 30 000 forint / félév
 • 3,00 - 3,99-es átlaggal: 27 000 forint / félév
 • 4,00 - 4,49-es átlaggal: 24 000 forint / félév
 • 4,50 - 5,00-ös átlaggal: 21 000 forint / félév

Ingyenesség: Aki rendelkezik hátrányos helyzetről vagy SNI-ről szóló érvényes dokumentummal, ingyenesen veheti igénybe az oktatást. A tanulmányi eredmény függvényében a térítési díjból is kedvezményt kap a tanuló. A képzés indításakor, az első beiratkozásnál a teljes térítési díjat meg kell fizetni.

Intézményünk 12 évfolyamos alapfokú művészeti iskola. Amíg a tanuló nappali képzésben vesz részt, folytathatja a tanulmányait, akár záróvizsgát is tehet.

Bárki beiratkozhat a művészeti iskolába, hiszen mindenki számára nyitott a képzés lehetősége.

Nem szükséges előképzettség, csak nagyfokú szorgalomra és kitartásra van szükség, illetve legyen kedve a gyermeknek a hangszer tanulásához. Természetesen ez igaz más művészeti ágak esetében is.

Már elsős korban is el lehet kezdeni, kivéve a klarinét tanulását, melyet 3. osztályos kortól javaslunk.

Korlátozott számban tud az iskola hangszert kölcsönözni. Természetesen a kikölcsönzött hangszer és tartozékai épségének a megőrzésére a szülő, gondviselő anyagi felelősséget vállal.