Szakmai tájékoztató

2019. szeptember 18-án tájékoztatót tartottunk az EFOP 3.2.3-17-2017 számú pályázatról a tantestület számára.

Áttekintettük a pályázatban megvásárolt eszközöket, azok elérhetőségét, felhasználási alkalmazási területeiket. Az eszközöket egyre szélesebb körben kívánjuk használni, így igény szerint biztosítjuk a kollégák számára azok elérését és útbaigazítást kapnak a használatukhoz. A Lego eszközök megismerését bemutatókkal támogatjuk.

A pályázat során megvalósult továbbképzések módszertani, szakmai ismereteit a képzésben résztvevő kollégák már eddig is igyekeztek felhasználni a tanítási folyamatban és továbbadni a pedagógusok számára.

Az elért eredmények - eszközök beszerzése, továbbképzések, tananyagfejlesztések, digitális környezet tanórai megvalósítása - után a megvalósítandó célokról kaptak részletes tájékoztatót a kollégák.

Pályázat
EFOP-3.2.3-17