Az elmúlt időszakban intézményünkkel kapcsolatosan több új kiadványt készítettünk azzal a céllal, hogy bemutassuk a Rákóczi-iskola jövőképét, segítsük küldetésének sikeres megvalósítását, közvetítsük értékrendjét, ezáltal is növeljük az iskolával kapcsolatba kerülők megelégedettségét.

A különféle kommunikációs csatornák használata során lényegesnek tartjuk, hogy az iskoláról szóló hírek, tudnivalók minél hamarabb eljussanak szűkebb és tágabb környezetünkbe, illetve a szülők, diákok, pedagógusok, az együttműködő partnereink és az érdeklődők naprakészen értesüljenek az iskolában folyó munkáról, az itt zajló eseményekről, programokról.

A hiteles kommunikáció, a problémafelvetések és a problémamegoldásra való törekvés, az elért sikerek közkinccsé tétele pozitívan befolyásolják intézményünk megítélését. Arra törekszünk, hogy valóságos, meggyőző kép alakuljon ki az intézményről, ami – reményeink szerint – egyre népszerűbbé és vonzóbbá teszi a Rákóczi-iskolát jelenlegi s leendő partnereink számára.

A havonta megjelenő kiadványaink korábbi számait erre a linkre kattintva tekinthetik meg.