Az iskolai könyvtár munkája sokrétű, a könyvek beszerzésétől – annak rendezésén át – a könyvtári programok megszervezéséig számtalan tevékenységet valósít meg.

Nemrég megtörtént a könyvállomány rendezése, ezen belül a könyvek szakrendszerbe válogatása, felvételezése egy speciális program segítségével, digitalizálása, majd a teljes adatfelvitel.

Ennek is köszönhetően egyre több nebuló veszi igénybe a könyvtári szolgáltatást, a kölcsönzés nagyon kulturáltan, fegyelmezetten s gördülékenyen történik. Délutánonként bejárnak a diákok tanulni, szorgalmi feladatokat végezni az internet és a könyvek segítségével. A könyvtár olvasóterme 3 db számítógéppel áll nyitva a kutatni vágyó nebulóink előtt.

Jelentős beruházásokkal folyamatosan gyarapítjuk a könyvállományt, melyet igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy diákjaink kérését figyelembe vesszük. Így a kisebbeknek állatos, természetismereti, mesés témájú kiadványokat kínálunk, a nagyobbaknak pedig már a kőzetekről, történelmünk, nemzeti értékeink bemutatásáról, hazánk szépségeiről, nevezetességeiről, illetve a tinikor érdekes témáiról szóló könyveket rendeltünk meg. Új kínálatunkban szerepel a Biblia gyermekeknek szóló bemutatása, valamint képregény formájában a Biblia elbeszélései tisztán, fiatalos dinamizmussal bemutatva.

2019-ben könyvtárunk az Iskolánkért Alapítványnak köszönhetően 563 000 Ft értékben rendelhetett közel 300 kiadványt, s így jelentős mértékben bővíthette állományát gyerekeknek szóló könyvekkel, képregényekkel, folyóiratokkal.

Reméljük, hogy széles könyvkínálatunk valamennyi diákunk tetszését elnyeri.

Az intézmény fontos feladata az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése, diákjaink érdeklődésének felkeltése a könyvek iránt. Mindebben a könyvtár kulcsszerepet játszik.

Könyvajánlásokat közlünk heti rendszerességgel az iskolai honlapon, hogy minél több olvasnivalóval ismerkedjetek, és kedvet kapjatok az ajánlott művek elolvasásához.

A választott regényt osztályszinten dolgozták fel a gyermekek, és nagyon értékes, tetszetős olvasónaplót készítettek hozzá.

Minden héten könyvtárórákat tartunk, a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeket, vetélkedőket, KVÍZ-játékokat, kézműves foglalkozásokat szervezünk, feladatlapokat állítunk össze.

Hajdúsámson kulturális, néprajzi és természeti értékeinek megismertetésével, helytörténeti foglalkozásokkal, néphagyományokhoz kapcsolódó tevékenységgel bővítettük a könyvtári programot.

Az „Érték, ami körülvesz” sorozatunkba nemcsak osztályaink kapcsolódtak be, hanem múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a városi könyvtár és múzeum is.

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig 8 órától 14 óráig a tanítási órák szünetében

Folyóiratok

Csodaceruza, Természetbúvár, Szitakötő, Állatbúvár, Hetek

Fejlesztések

Legutóbb a 2018/2019-es tanévben három lépésben történt fejlesztés összesen 1 253 181 Ft értékben

Kölcsönzés

Tanároknak a szükséges időtartamig, diákoknak két hétig (meghosszabbításra kétszer van lehetőség).

A kölcsönözhető és a könyvtárban olvasható könyvek listája a http://iskolakonyvtar/ címen intézményi hálózaton belül érhető el.

Könyvtári foglalkozások, programok

Helytörténeti előadások, ismeretszerző séták, könyvtári órák a könyvtárhasználattól a jeles napok feldolgozásán át a tananyaghoz igazodó témákig, megemlékezések a jeles napokról együttműködve a helyi közművelődési intézmény munkatársaival

Egységeink

Olvasó- és kiválasztótér (3867 példány - ebből 287 DVD és 5-féle folyóirat), Pedagógusok részlege (3411 példány: szakirodalom, fejlesztő szakkönyvek), Szaktantermi részleg (993 példány: angol, német nyelvű könyvek és szótárak, művészetek, ifjúsági irodalom), Összállomány: 8 271 példány