„EWOthreetika, a rácsodálkozás”

Image removed.

 

A Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával kiírt pályázaton
„A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása ”
című, NTP-KKI-B-15-0130 iskolánk „EWOthreetika, a rácsodálkozás” címmel 1.500.000 .- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Pályázatunk Komplex matematikai, logikai, informatikai program, mely algoritmusokra épít, összefogja az informatika, a sakk és a LEGO-robottechnika kínálta lehetőségeket a tehetséggondozásban. Ötvözi a Lego programozási nyelv, valamint a informatikai programozás,és a sakk adta lehetőségeket. Nagyszerű lehetőséget látunk az eddig működtetett szakköreink komplex tehetséggondozására, együttműködésére. A bevont tanulók bővebb ismereteket és gyakorlatot szerezhetnek a programban megjelölt területeken. A fő célkitűzés a logikus gondolkodás, tervszerűség, összefüggéslátás, a praktikus gondolkodás fejlesztése, amelyeket a program során a foglalkozásokon, kirándulásokon valósítunk meg. Tevékenységeink közé tartozik a programozás, analitika, algoritmusok, lépések-irányítás, építés, alakzatok megkülönböztetése, térbeli és időbeli tájékozódás. Növeljük tanulóink továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeit.


A megvalósulás végén a három szakirány egy közös programmal, kiállítással fejeződik be, melynek során lehetőséget biztosítunk iskolánk tanulói, és az érdeklődők számára, hogy betekinthessenek eredményeinkbe, kipróbálhassák a LEGO- Mindstorms EV3-as robotokat, a sakkot, illetve a robotok programozását.

LEGO-szakkör

A pályázat lehetőséget biztosított számunkra, hogy építőcsomagokat vásároljunk. A gyerekek nagy örömmel vették birtokukba a sok izgalmas és rejtélyes építőelemet tartalmazó készleteket. A szakkör keretében tehetséges tanulóink megismerkednek a LEGO Mindstorms EV3-as robotok építésével, funkcióikkal, képességeikkel. Ebben a tanévben alapvető programozási ismeretekhez jutnak, és megtanulják az egyszerűbb robotok építését, működését. A további évek folyamán egyre bonyolultabb rendszereket tudnak majd tervezni, építeni, azokat programozni.

Informatika szakkör

Az informatika szakkör célkitűzése ebben a tanévben a programozói gondolkodásmód fejlesztése volt. A szakkör munkájában ötödikes tanulók vesznek részt. Ezek a tanulók a korábbi években megismerkedtek a Comenius Logo gyermekközpontú programozási nyelvvel. Ebben a tanévben továbblépve az Imagine Logoban alkalmazták a megszerzett ismereteiket. A Scratch online programozási környezetével is megismerkedtek a gyerekek, ahol animációkat, játékokat hoztak létre.A szakköri órák utolsó, de nem végső állomása a Lego szakkörösök által megépített Lego robotok programozása. Nagyszerű élmény, ha a terv alapján megírt program hatására életre kel a robot, ez újabb ötletek kipróbálására sarkallja a szakkörösöket.

Sakk szakkör

Napjainkban egyre inkább közismert és elfogadott tény, hogy a sakkozás a képesség és személyiségfejlesztés terén az egyik leghatékonyabb módszer, pedagógiai eszköz. A sakk célja az ellenfél Királyának bemattolása. Erre törekszik mindkét sereg, végső soron ezt a célt szolgálják a különböző megnyitások és kombinációk. A szakkörön a gyerekekkel algoritmusokat követve ismerkedünk meg a sakk fortélyokkal, taktikákkal, stratégiákkal. Hiszen a jó sakkozó soha nem figurákban, hanem állásokban és kombinációkban gondolkodik. Az egymásra épülő tudás során fejlődik a logikájuk, a gondolkodásuk, ami más területeken is nagyon fontos szerepet játszik.

Látogatás a Debreceni Egyetem Műszaki Kar mechatronikai mérnök BSc és MSc szakán

Az NTP-KKI-B-15-0130 kódjelű a Nemzeti Tehetség Program keretében, az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával kiírt pályázat kapcsán tanulmányi kiránduláson vettek részt tanulóink 2016. 04. 21-én. Lehetőséget kaptunk, hogy iskolánk informatika és Lego szakköreinek tanulóival látogatást tehessünk a Debreceni Egyetem Műszaki Kar mechatronikai mérnök szakán. A mechatronikai mérnök a gépészeti, a villamosmérnöki és az alkalmazott informatikusi ismeretét felhasználva az intelligens gépek tervezését, működtetését, karbantartását végzi. Ma az iparban szinte valamennyi gép tartalmaz elektronikát és a működéséhez szükséges programot. A szakmai délutánon remek hangulatú előadás keretében járhatták be a gyerekek a tanszék laborjait, betekintést nyerhettek az oktatásba, kutatási és fejlesztési munkákba. A tanulmányi délután remek lehetőséget teremtett arra, hogy a gyakorlatban is megtekinthessék tanulóink a szakköri foglalkozásokon szerzett elméleti ismereteket. Köszönjük Dr. habil. Husi Géza dékán helyettes úrnak a szakmai bemutatót.

További programok

A sakk szakkörre járó tanulók látogatást tettek a debreceni Huszár Gál iskolában, ahol találkoztak az iskola sakkozóival. A tanulmányi délutánon tapasztalatcserére került sor, elméleti és gyakorlati fogásokat osztanak meg egymással a gyerekek. Az informatika és a LEGO-szakkörösök a Debrecenben található Agóra Tudományos Élményközpontot látogatták meg, ahol izgalmas kalandok vették kezdetüket a tudomány világában, továbbá lehetőségük volt a Debreceni Egyetem Informatikai karán megtekinteni a Szuperszámítógépet.
 
Összefoglaló film
Meghívó az „EWOthreetika, a rácsodálkozás” pályázati rendezvényre
 
Jakubecz Sándor
igazgatóhelyettes

Pályázat
NTP KKI