A folytonos innováció ösvényén

2018. szeptember 26. Megosztás Facebook-on A folytonos innováció ösvényén

- Igazgató úr, megfordultam már néhány iskolában a megyében, s mindenféle udvariaskodás nélkül mondhatom, ilyen jól felszerelt, esztétikus, folyamatosan megújuló, szépülő intézménnyel, mint a hajdúsámsoni, ritkán találkoztam. Miért tartja fontosnak a folyamatos korszerűsödést, megújulást, az intézménnyel kapcsolatban?
Örülök, hogy így látja, büszkék vagyunk iskolánkra. Véleményem szerint a környezet rendkívül nagy hatást gyakorol ránk, így az iskolában is nagyban befolyásolja mind a pedagógusok, mind a tanulók közérzetét, de bízom benne, hogy az igényes, szép milliő nevelő hatással is bír, így pozitívan hat a gyerekek iskolai viselkedésére. Emellett a fejlesztéseinkkel szeretnénk megfelelő hátteret is biztosítani intézményünk magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységéhez.Alsós olvasósarok

- A nyári szünetben folyamatosan zajlottak a munkálatok az épületben, a korábbi hónapokhoz hasonlóan ismét számtalan kreatív ötlet került megvalósításra. Milyen változások, fejlesztések történtek a közelmúltban az iskolában?
Nehéz lenne most mindent felsorolni, hiszen valóban nagyon sok minden megváltozott. Szeretném kiemelni ezek közül a tantermek modernizálását, a gyermekétkező és büfé átalakítását, a folyosó dekorálását, ahol a pozitív viselkedésre sarkalló üzenetek mellett nemzetünk kiemelkedő alakjairól szóló ismertetőkkel találkozhatnak a diákok. Szépen sikerült az olvasósarkok kialakítása, remélem nagy örömmel használják majd ezeket diákjaink. Bízom benne, hogy örömmel fogadta városunk lakossága az egyik legnagyobb meteorológiai portállal együttműködve telepített mérőállomás létrehozását, ahol friss adatokat olvashatnak az aktuális időjárási helyzetről.


Modern, esztétikus gyermekebédlő

- Mik a közeljövő tervei, célkitűzései a további fejlesztések szempontjából? Melyik megvalósult "látványelemre" a legbüszkébb? Miért?

További lehetőségeket szeretnénk biztosítani tanulóinknak, hogy szabadidőjüket hasznosan tölthessék az iskola falain belül. Olyan dekorációs elemeket helyezünk el, amelyek egyrészt játéklehetőséget biztosítanak számukra, másrészt segítik ismereteik elmélyítését. Szeretnénk nemzeti jelképeinket is megjeleníteni iskolánkban. Nehéz választani, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Nagyon örülök annak, hogy egy nagyszerű csapatmunka zajlik az iskolában, kiváló alkotói légkör vesz körül, így egy tudatos munka részeként nagyon sok jó ötlet valósul meg. Egyet kiemelve: nagyon tetszik a magyar feltalálókról kihelyezett sorozat.  Egyre többen olvasgatják ezeket: gyerekek és felnőttek egyaránt.


Feltalálók igényes környezetben


- Több éve szerepel az elképzelések között, egy önálló gimnázium felépítése a településen. Az álom hamarosan valóra válhat. Mely fázisában tartanak jelenleg az építési munkálatok?
Azt hiszem nagyon sokan örülnek majd a gimnáziumnak, melynek nyáron elkezdődött az építése. Három ütemben valósul majd meg a beruházás, a több mint háromezer négyzetméteres épületben tizenhárom tanterem, illetve szaktanterem kap majd helyet. Az elmúlt héten indult el az építkezés egyik leglátványosabb része a falazás.


Folyamatban az építkezés....

- Reálisan nézve, mikor indulhat el Hajdúsámsonban a gimnáziumi szintű képzés? Hogyan, mi alapján zajlik majd a tanulók felvétele az intézménybe?
Szeptember 1-től megváltozott intézményünk működési szabályzata. Az alapfeladataink között immár a gimnáziumi képzés szerepel, ami ténylegesen jövő szeptemberben kezdődik majd meg, egyelőre a jelenlegi épületünkben. Terveink szerint 2020-ban viszont már az új épületben tanulhatnak diákjaink, akik nemcsak saját nyolcadikosaink közül kerülhetnek ki, hiszen az országos felvételi rendszeren keresztül bárki jelentkezhet a környékünkről.

- Miképp, milyen forrásból valósulhat meg ez a nagy mértékű beruházás?
 Intézményünk fenntartója vásárolta a beruházás helyszínéül szolgáló telkeket, és rendelkezésre bocsájtja az építkezéshez szükséges összeget is.

- Milyen képzési formákat terveznek indítani a jövőben a hamarosan átadásra kerülő tanegységben?
Az általános gimnáziumi képzés mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a szakképzés különböző formáira is, amelyeket a munkaerőpiac elvárásaihoz, igényeihez szeretnénk igazítani.

- Miért ajánlaná az általános iskolából leballagott jobb képességű tanulóknak, hogy itt helyben folytassák tanulmányaikat?
Véleményem szerint a tehetséges, kiemelkedő diákjaink számára is versenyképes oktatást tudunk majd biztosítani, ami elérhetővé teszi számukra a legmagasabb célok elérését is. Megfelelő hátteret biztosít majd ehhez a modern, a mai kor elvárásainak megfelelő felszereltségű intézmény. Egyértelműen előnynek látom azt is, hogy olyan pedagógusok is tanítják majd őket, akiket már az általános iskolában is megismerhettek, de nem elhanyagolható szempont, hogy sok időt megspórolhatnak majd, hiszen nem kell utazniuk.

- Hogyan látja, milyen pluszt hozhat a település életében ez a beruházás?
Szerintem nagy mértékben előmozdíthatja Hajdúsámson fejlődését, egy színvonalas középfokú intézmény emeli majd a város rangját, erősíti annak jó hírnevét. Bízom abban is, hogy az intézményben töltött évek erősítik diákjainkban a városhoz való kötődést, így nagyobb eséllyel tervezik jövőjüket majd Hajdúsámsonban.

- Milyen Hajdúsámsont képzel el oktatás, műveltség szempontjából a következő években?
Hajdúsámsonban mindig nagy figyelem kísérte az iskola munkáját, elődeink éppen ezért mindent megtettek, hogy a magas színvonalú oktató-nevelő munkának jó híre legyen a térségünkben. Erre alapozva jelenleg, és az új intézményben is arra törekszünk majd, hogy az iskolánkból olyan diákok kerüljenek ki, akik megállják helyüket a továbbtanulás, illetve a munkába állás során. Reményeim szerint intézményünk felkelti majd a Debrecenbe települő új cégek érdeklődését, és közülük többen is partnereinkké válnak a közös képzési programok kialakításában.

- Ha kívánhatna valamit intézményvezetőként a közeljövővel kapcsolatban, mi lenne az?
Kapcsolódva jelenlegi témánkhoz egyrészt azt kívánom, hogy zökkenőmentesen, határidőre készüljön el az új iskola, másrészt szeretném, hogy sikerüljön megfelelően kialakítani képzési struktúránkat.

Igazgató Úr! Sikeres tanévet, sok sikert, jó egészséget kívánok a célok megvalósításával kapcsolatban!


A cikket írta:

Módis Tamás

magyar nyelv és irodalom, kommunikáció