Célkeresztben: a tanév új kihívásai, célok,rövid programismertető

2017. szeptember 19. Megosztás Facebook-on Célkeresztben: a tanév új kihívásai, célok,rövid programismertető

Az új tanévben is indul Célkeresztben rovatunk. Első alkalommal Nábrádi Mihály Igazgatóhelyettes Úrral a szeptembertől az őszi szünetig tartó programokat vettük röviden górcső alá, illetve beszélgettünk picit a tanévkezdésről és a megvalósítandó feladatokról is.


Igazgatóhelyettes Úr! Mielőtt a programkavalkádba belevágnánk, összefoglalná néhány gondolatban, hogy milyen fejlesztések, újítások történtek iskolánkban a nyári szünetben? Milyen céllal valósultak meg ezek a beruházások?
Ha valaki sétál az intézményben, körbenéz, láthatja, hogy jelentős változások mentek végbe. Elsősorban a dekorációs felületek száma nőtt meg, ezek megjelentek a tantermekben, a folyosókon és számos más helyen. Céljuk elsősorban az volt, hogy olyan információk, üzenetek kerüljenek föl a falfelületre, amelyek egyrészt megérintik a gyerekeket, másrészt az egymás mellett élést segítik, egymásnak a tiszteletére bátorítanak. A tanulás fontosságának, az együttélés szabályainak megfogalmazására került sor elsősorban. Bárhol járunk ezekkel találkozhatunk, szeretnénk még ezt bővíteni, ezért kiírtunk egy pályázatot diákok és pedagógusok számára, várjuk a jobbnál jobb ötleteket, így bővítenénk mindazt, amik láthatóak a folyosókon. Ezen kívül nagyon sok mindennel foglalkoztak még a munkatársaink a nyár folyamán, megújult a tanári, új székek kerültek be, tágabb, élhetőbb lett a környezet, megszépült a tanári mosdó is a földszinten. Tantermek váltak esztétikusabbá, új felszereléseket vásároltunk, az ajtókat újítottunk föl, így nyitottabbá, barátságosabbá vált az intézmény. Büszkeségfalat hoztunk létre, amellyel diákjainkat szeretnénk motiválni a minél jobb teljesítményre.


Egy a számos pozitív dekorációs üzenet közül

Hány diák kezdte meg idén az új tanévet, illetve milyen fő kihívások várnak ránk, pedagógusokra?

A szülők bizalmának köszönhetően az új tanévet több mint száz elsős tanulóval indíthattuk, 853 diák kezdte meg az idén tanulmányait. Mindenképpen szükséges, hogy új kihívásokkal is megbirkózzunk, ezek közül szeretnék kiemelni négyet:


1. KIP program: a hejőkeresztúri modellnek az egyik részprogramja, lényege, hogy sokszor igyekeztünk olyan új módszereknek a bevezetésére, amelyek segítségével a heterogén csoportokkal tudunk bánni osztálytermi környezetben. Ez a program úgy tűnik, hogy nagyszerű lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulói teljesítményt növeljük, a magatartást próbáljuk megváltoztatni, illetve a kooperatív tanulási technika kiegészítésével megpróbáljuk megteremteni azokat a feltételeket, melyek segítségével a gyerekek szociális és tudásbeli különbségét valamelyest tudjuk csökkenteni.


2. Arizóna program: a tanítási órákon a problémamegoldás lehetőségét biztosítja számunkra, ha zavarják bizonyos gyerekek a tanórai munkát, ez hatékony lehetőséget biztosít arra, hogy kiemeljük abból az adott helyzetből a tanulót és szabályozott módon próbáljuk megoldani a feszültséget, amit a gyerek viselkedése okoz a tanítási órán.


3. Sávos oktatás: Idén az 5. évfolyamon vezetjük be matematikából: a tanulókat képességük szerint csoportokba fogjuk osztani, egyikben a jobbak olyan feladatokat kapnak, amelyekkel versenyezni is tudnak, a tehetséggondozást tudjuk itt megoldani. A másik csoportban pedig  a felzárkóztatásra helyezzük a fő hangsúlyt.

4. A tanulás módszertan valamennyi iskolának feladata, idén megpróbáljuk beépíteni a tanulás - módszertant az osztályfőnöki órákba meghatározott óraszámmal, ezáltal a tanulási technikát, stílust próbáljuk javítani. Természetesen minden pedagógus feladata, hogy a tanítást tanítsa is a diákjainak.

Ha jók az információim az iskola vezetése iskolabusz vásárlását tervezi, mely jelentősen megkönnyítené a gyerekek kirándulásokra, versenyekre történő utaztatását. Milyen céllal vásárolnák még a járművet?
Valóban tervezzük egy iskolabusz beszerzését. Ezzel nemcsak a tanulók kirándulásait tudjuk segíteni, hanem az úszásoktatásra való bejutást is, hiszen ez a remek lehetőség tovább folytatódik idén is. Nagymértékben megkönnyítené helyzetünket, ha rendelkezésünkre állna egy busz. Iskolánk értékesítette a boldogkőváraljai táborhelyet, amelyből alapítványunk jelentős bevételhez jutott, s a továbbiakban is azon dolgozunk, hogy minél több forrást szerezhessünk be, így a közeljövőben megtörténhessen a busz beszerzése. ebben mindenképpen számítanánk majd a lakosság támogatására is.


 

Az eseménynaptárat böngészve látható, hogy idén is számos program közül mazsolázhatnak az érdeklődők. Haladjunk időrendben: pénteken zajlott a művészetis tanévnyitó, idén ütő tanszak is indul a művészeti tagozaton. Mit kell tudniuk a kedves szülőknek erről? Miért fontos a művészeti képzés egy gyerek életében?
Az alapfokú művészeti iskolában kb.250 tanuló végzi a tanulmányait, a művészetek iránti érdeklődést itt szerezheti meg a gyerek. Különféle művészeti ágakat lehet választani, valóban új lesz az ütő tanszak Tóth Levente irányításával, így bővül a hangszeres zenei szakok repertoárja. A zenei műveltség nagyon fontos, hisz a művészeteknek a lélekemelő hatása rendkívül jelentős. Erre hangsúlyt szeretnénk helyezni, és nagyon boldogok lennénk, ha minél több gyerek jelentkezne ezekre a képzésekre.
 


Ütőhangszer-arzenál

Ebben a tanévben a pedagógusok a hagyományos naplót elhagyva átállnak az e-naplóra, mellyel kapcsolatban kedden volt egy tájékoztató. Miben lesz másabb az e-napló használata, miben könnyíti meg a tanárok munkáját?
Szeptembertől a gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb formáját választjuk az adatok tárolásának. A Kréta rendszer előnye, hogy több intézmény is bevonható, felhasználóbarát, a gyerekek, szülők, tanárok számára egyaránt biztosítja az állandó tájékoztatást. Folyamatosan követi a jogszabályokat, nagyon sok olyan feladatra alkalmas, amely szükséges az intézmény adminisztrációjához.

E-napló: nyitófelület

21-én kerül sor az éves munkaterv elfogadására, meddig kell benyújtaniuk a munkaközösség-vezetőknek a beszámolóikat?

A bővített vezetőség ezentúl Pedagógiai Tanácsként működik tovább, ebben részt vesznek a munkaközösség-vezetők is. Ők már augusztusban elkezdték a programok összeállítását a közösségeiken belül, ezeket szept.15-ig nyújtják be, ezen tervek áttekintésével válik majd egységessé az éves munkaterv, amit 21-én fogunk elfogadni. Sok új céllal, feladattal, programmal.

Október elején az 500 éves reformációra emlékezünk egy egész héten keresztül. Történészként mi a véleménye, mi volt a reformáció fő jelentősége, illetve milyen formában állít emléket az iskola ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek?
1517-ben Luther Márton kiszegezte a 95 pontot a wittenbergi várkapura, ami rendkívüli jelentőségű volt, hiszen az egyház addigi állapotában akart valamilyen változtatást elérni. Megújulási mozgalom volt ez, melynek máig ható eredménye, hatása van. Ami elindult a 16. században, a 21. században ugyanúgy folytatódott. Kezdődött egy protestáns mozgalom, most pedig a neoprotestáns mozgalomnak lehetünk szemtanúi. Fontos megemlítenünk, hogy október 2-től 6-ig tart a Reformációs Témahét. Ennek keretében vállalkoztunk arra, hogy elhozunk egy kiállítási anyagot, egy 25 roll-upból állót, amit okt. 2-án mutatnánk be. Reményeim szerint gyerekek kalauzolják majd azokat végig a kiállításon, akik megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel. Harmadikára meghívtuk Daróka Mihályt, aki Vizsolyban újranyomtatja a Bibliát, s egy nagyon kreatív interaktív előadásnak lehetünk majd szem-és fültanúi. Tervezünk még versenyeket a gyerekeknek, illetve a város polgárainak is, akik szintén megtekinthetik a kiállítást. Az itt élők kapnak majd egy kérdéssort, amire válaszolva értékes jutalmat nyerhetnek. Hatalmas jelentősége volt ennek a mozgalomnak, minden tiszteletünk azoké, akik fontos szerepet játszottak a kultúrának a fejlődésében. Gazdasági hozadékai is voltak a reformációnak, nem beszélve az emberek „újjászületéséről”. Visszatértek sokan a Bibliához, az Istennel való kapcsolathoz.


Okt.6-a nagyon szomorú dátum minden magyar számára. 1849-ben ezen a napon végeztek Haynauék a 13 hős tábornokkal Aradon. A megfélemlítés eszközét használva kivégezték a szabadságharc dicső tábornokait. 2017-ben hogyan hasznosítható az esemény a mai fiatalok számára, milyen üzenetet hordoz, hogyan emlékezünk rá?
Az önfeláldozás és a hazaszeretet egységét láthatjuk ebben a mozzanatban, ebben az eseményben. Történelmünk ezen jelentős személyei az ország lakosságáért, a haza és haladás eszméjének előretöréséért képesek voltak a legértékesebbet, az életüket feláldozni. Mindenképp fejet kell hajtanunk előttük, nagyon megható példája ez a hazaszeretetnek. Az a fajta hazaszeretet mindenképp előremutató és a nemzet érdekében történt. Az iskolában rádiós műsor keretében emlékezünk meg az eseményről.


Hősök, kinek emléke örökké élni fog


Okt.7-e és 22-e között a Kódolás hete programsorozatra kerül sor országos szinten, iskolánk is bekapcsolódott a sorozatba. Mit takar ez a kifejezés, mire készüljenek tanulóink?
Az előző tanévben kapcsolódtunk be először az Európai Kódolás Hete programsorozatba. Célunk, hogy iskolánk tanulóinak több mint 50 százaléka kapcsolódjon be a szervezett eseményekbe. Tavaly jócskán túlteljesítettük ezt a számot. Idén is számos érdekes játékos foglalkozást szervezünk a kódolás témakörében, melyekről a későbbiekben tudhatók meg részletesebb információk.


Igazgatóhelyettes Úr! Köszönöm a kimerítő tájékoztatást, sikeres tanévkezdést kívánok, s azt, hogy minden kitűzött célt sikerüljön  a tervek szerint megvalósítani!