TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0660

2014. február 18. Megosztás Facebook-on

"Megálmodott ötlet, megvalósult álom"

A hajdúsámsoni II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az „Innovatív iskolák fejlesztése” című uniós pályázaton 203 millió forintot nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A vissza nem térítendő támogatás jelentős részét a köznevelési törvény bevezetéséhez kapcsolódó oktatási és nevelési feladatok magas színvonalú megoldásához, hatékonyságának javításához fogjuk felhasználni, kiemelten többek között az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, életviteli, és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, és a mozgás szeretetére nevelést. A pályázati támogatás további részét az iskolai, eszközkészlet fejlesztésére, pedagógus továbbképzésekre fordítjuk. A továbbképzések célja a pedagógiai-módszertani megújulás, az önfejlesztés, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése és alkalmazása a tanmenetben. A megvalósítás 2013. március 1-én indult, és 2015. február 28-val zárul. Ez az időszak a település életére is pozitív hatású lesz, hiszen az iskoláskorú gyerekek kb. 80 %-a iskolánk tanulója, így a közel 1000 diák családjai és civilszervezetek is gyakran bekapcsolódhatnak a tervezett programokba.
A pályázatnak köszönhetően az előttünk álló időszakban az innováció, a változás, de mindenképpen, a mai kor követelményeihez igazodó fejlődés, fejlesztés útjára lépünk, bővül a digitális tanagyag készletünk. Idegen nyelvtudás fejlesztése során nyelvi vetélkedők keretében mérhetik össze tudásukat tanulóink. Informatika szakkörök alsó és felső tagozaton lehetőséget adnak a digitális kompetenciák magasabb szintű fejlesztésére. Közlekedési ismeretek és baleset-megelőzési ismeretek oktatására is sor kerül. A mindennapos testnevelés a gyermekek testmozgás iránti igényének életvitelbe épülését segítik a sportszakkörök, tömegsport órák és a sportágválasztó rendezvények. Lehetőségünk van nagy létszámú kirándulások és nyaranta sporttáborok, idegen-nyelvi táborok szervezésére is, melyek igen „gyermekbarát” módon segítik céljaink megvalósítását.