Idegen nyelvi vetélkedő

2014. február 23. Megosztás Facebook-on

Közel 170 tanuló várta izgatottan és várakozással telve az idegen nyelvi vetélkedőt, amelyen német és angol nyelvből mérhették össze tudásukat.

Már hetekkel, s néhányan hónapokkal a verseny előtt érdeklődtek és készültek a nagy napra, s készítették előzetes feladataikat. Német nyelvből a 4. osztályos diákokat játékos feladatok pl.. szórejtvények és daltanulás várta. Az angol nyelvet tanuló diákok két csoportban versenyeztek. A nyelvet egy éve tanuló kisdiákok kevesebb feladatot, míg a nyelvet tehetséggondozó osztályba járó gyerekek több feladatot kaptak. A feladatok megoldása során játékos formában kellett a kezdő és haladó csoportnak mind szókincsüket, mind pedig beszéd-és íráskészségüket bizonyítani.
 
Felső tagozaton az ország ismeret téma segítségével fejleszthették diákjaink szókincsüket, szövegértésüket és íráskészségüket. Előzetes feladatként az ötödikes és hatodikos gyerekeknek az Egyesült Királyságról, míg a hetedikes és nyolcadikos tanulóknak az Amerikai Egyesült Államok egy tetszőlegesen választott államáról kellett plakátot készíteni. Szép, igényes, és az adott tagállamot, ill. az Egyesült Királyságot színvonalasan bemutató plakátok készültek. Boldogan és elégedetten értékeltük diákjaink munkáját. Ezek a plakátok most az idegen nyelvi tantermeinket díszítik.
 
Alsó tagozatos tanulóink az első emeleten három tanteremben, míg felső tagozatosaink az iskola kis tornatermében oldották meg a feladatokat.  A feladatok érdekesek és változatosak voltak. Csak néhányat említenék meg közülük: ország-és városismereti kvíz, nyelvtani „Ki mit tud?”, híres emberek, nevezetességek felismerése, szövegértési és hibajavítási feladatok. Csapataink két órán keresztül dolgoztak kitartóan, és várták izgatottan az újabb és újabb feladatlapokat. A két óra elteltével minden feladatlapot be kellett adniuk.  Míg ők az udvaron  levegőztek, mi nekiláttunk kijavítani a munkáikat. Mindannyian izgatottan vártuk a verseny végeredményét: melyik csapat, melyik osztály éri el a legjobb eredményt? Kik vehetnek részt az ingyenes idegen nyelvi táborban?
 
A verseny rendkívül szoros volt. Diákjaink alaposan, lelkiismeretesen felkészültek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az első két helyezett között csupán 2 pont volt a különbség. A 8. évfolyamon ugyanazon osztály 3 csapata ért el dobogós helyezést – ők könyvjutalomban részesültek és egy napos jutalomkiránduláson vehettek részt a Koppány-völgyi Kalandparkban. A 4-7. évfolyam nyertesei pedig egy hetes idegen nyelvi tábor lakói lehettek Parádon.
 
A verseny során mindenki jól érezte magát, sok új élménnyel gazdagodtunk. Ez év novemberében ismét lesz idegen nyelvi vetélkedő, melynek selejtezője októberben várható. Bízunk benne, hogy legalább ennyi lelkes és idegen nyelvet szerető diákunk vesz részt versenyünkön, és lesz számos élménnyel gazdagabb!