Iskolavezetőség

Bujdosó Tibor

igazgató

egyetem, főiskola

biológia, teológia, okleveles pedagógiatanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakvizsga

Földvári Istvánné

igazgatóhelyettes

főiskola

tanító

népművelés szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus, tanügyigazgatási szakértői területen szakvizsga

Jakubecz Sándor

igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető

főiskola, egyetem

tanító, gyógypedagógus, vizuáliskultúra-rajz szakos tanár

népművelés szakkollégium

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Nábrádi Mihály

igazgatóhelyettes

egyetem, főiskola

magyar, történelem, család- és gyermekvédelem

Oroszné Győri Magdolna

igazgatóhelyettes

egyetem, főiskola

matematika, fizika, informatika

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Sándorné Sas Ildikó

igazgatóhelyettes

főiskola

tanító

ének, pedagógia szakkollégium

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Pedagógusaink

Andó Emese

tanító

főiskola

általános iskolai tanító

ember és társadalom műveltségi terület (kommunikáció)

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Bacskai Sándorné

tanító

főiskola

differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga

Bacskai Zoltán

számítástechnika, technika, matematika

egyetem, főiskola

Bacskainé Czap Ildikó

tanító

főiskola

testnevelés szakkollégium

Balázs Bernadett

orosz, angol

egyetem, főiskola

orosz nyelv és irodalom szakos tanár;
angol nyelv és irodalom szakos tanár

Baloghné Szűcs Emma

történelem, földrajz, tanító

főiskola

történelem- és földrajz szakos ált. isk. tanár
technika szakkollégium

Bányainé Pálfi Beáta

német, tanító

egyetem

vizuális nevelés műveltség terület

közoktatási vezető szakvizsga

 

Barát Endréné

tanító

főiskola

technika szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő területen szakvizsga

Bartha Gergely Györgyné

magyar nyelv és irodalom, történelem

egyetem, főiskola

Borsos Tamás

tanító

főiskola

testnevelés és sport műveltség terület

Csécseiné Mihályi Edina

tanító és kommunikációs szakember

főiskola

ember és társadalomismeret műveltség terület

egészségfejlesztő mentálhigénikus szakvizsga

Cseh Gézáné

biológia, földrajz

főiskola

Dr. Kovács Tamásné

tanító

főiskola

testnevelés, közművelődés szakkollégium

Dr. Szabóné Kozma Zsuzsa

magyar nyelv és irodalom

egyetem

 

Egriné Nagy Éva

magyar, orosz

főiskola

német műveltség terület

Elekné Nagy Anikó

könyvtáros, biológia, kémia

egyetem, főiskola

gyermek- ,ifjúság- és családvédelem pedagógiája szakvizsga

Éles Piroska

magyar, orosz, angol

főiskola

Fejesné Satkovics Lívia

tanító

főiskola

francia, német műveltség terület

Félegyházi Zsuzsa

tanító

főiskola

orosz szakkollégium

Ferencz Viktória

tanító

főiskola

ember és társadalom műveltség terület

Földiné Jakab Edit

tanító

főiskola

magyar nyelv és irodalom műveltség terület

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Forgácsné Király Ottilia

tanító, orosz

főiskola

orosz szakkollégium

Fülöp Angéla

matematika, informatika
 
egyetem
informatika- és matematikatanár

Gáll Irén Éva

tanító

főiskola

vizuális nevelés műveltség terület

Gyöngyösiné Sepsi Tünde

tanító

főiskola

könyvtáros szakkollégium

Hajdu-Horváth Emese

tanító

főiskola

rajz szakkollégium

Hamarné Helmeczi Katalin

matematika, kémia

pedagógiai mérés-értékelési szakértő, szakvizsga
tanfelügyeleti és minősítési szakértő, szaktanácsadó, mesterpedagógus

Hermanné Mányi Ildikó

tanító

főiskola

tanító, differenciáló fejlesztő szakvizsga

Ignáth Ildikó

fizika

egyetem

 

Janócsiné Luczi Klára

tanító

főiskola

közművelődés szakkollégium

Kerekesné Balázs Anikó

testnevelés, földrajz

főiskola

Keserű Józsefné

tanító, gyógypedagógus, tánc és drámapedagógia

főiskola

testnevelés szakkollégium

tánc és drámapedagógia szakvizsga

Kincsesné Kirtyán Mária

földrajz, vizuális-és környezetkultúra

egyetem, főiskola
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
tanfelügyeleti és minősítési szakértő, mesterpedagógus

Kormányné Kalácska Edit

tanító

főiskola

testnevelés műveltség terület

Kosina Krisztina

tanító

főiskola

vizuális nevelés műveltség terület

Kórász Sándor

testnevelés

főiskola

Kunsági Zsuzsa

tanító

főiskola

német műveltségi terület

Madarasiné Kozáróczki Beáta

tanító

föiskola

vizuális nevelés műveltség terület

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Márkusné Lévai Eszter

tanító

főiskola

ének-zene szakkollégium

Maszlagné Kulcsár Zita

tanító

főiskola

népművelés szakkollégium

Máté Adrienn

tanító

főiskola

magyar nyelv és irodalom műveltség terület

Menyhárt Zoltán

tanító, könyvtáros

főiskola

matematika műveltség terület

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Ivánku Szilvia

tanító, könyvtáros

főiskola

informatika műveltség terület

tanító, differenciáló fejlesztő szakvizsga

Módis Tamás

magyar nyelv és irodalom, kommunikáció

főiskola

Molnár Mónika

tanító

főiskola

informatika műveltség terület

Molnár Orsolya

tanító, kommunikáció szakos bölcsész

főiskola

ember és társadalom műveltség terület

Móriczné Szathmári Orsolya

angol

főiskola

 

Nagy Eszter

gyógypedagógia, logopédia

főiskola

differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga

Nagy Jánosné

német

főiskola

 

Nagy Krisztina

tanító

főiskola

pedagógia szakkollégium

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Nagy Zsuzsanna

tanító

főiskola

ének-zene, pedagógiai szakkollégium

Nagyné Huszin Andrea

történelem, történész

egyetem

Oszter Barcsay Laura

tanító

főiskola

magyar nyelv és irodalom műveltség terület

Papp Éva Anna

tanító, fejlesztő pedagógus

főiskola

informatika, könyvtáros szakkollégium

angol műveltségi terület

Páskuné Szabó Emília

tanító

főiskola

könyvtár szakkollégium

Regeléné Jámbor Andrea

tanító

főiskola

angol műveltség terület

gyógypedagógia szakkollégium

Sümegi Ferenc

tanító

főiskola

angol műveltség terület

ének-zene szakkollégium

Szabó Dorina

tanító

főiskola

testnevelés és sport műveltségi terület

Szabó Zsolt

történelem, földrajz

egyetem

Szilágyi Erzsébet

angol, magyar, könyvtáros

egyetem, főiskola

 

Taricska Zsolt

tanító

főiskola

számítástechnika szakkollégium

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Tolnainé Márton Marianna

matematika, kémia

főiskola

Tóth István

technika, számítástechnika

főiskola

Tóth-Laboncz Attila

tanító

főiskola

közművelődés szakkollégium

Tóthné Tencler Judit

tanító

főiskola

számítástechnika szakkollégium

matematikai tudás értékelése szakvizsga

 

Vadászné Szőke Magdolna

testnevelés, földrajz

főiskola

Vastagné Szűcs Gabriella

tanító

főiskola

gyógypedagógia szakkollégium

Vékony Andrea

történelem, ének-zene, ember- , erkölcs- és vallásismeret

főiskola

ember- , erkölcs- és vallásismeret szakvizsga

Veszelinovné Rása Mónika

tanító

főiskola

ember és társadalom műveltség terület

Zachar Zoltánné

magyar, számítástechnika, tanító

egyetem, főiskola

gyógypedagógia szakkollégium

differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga

Művészeti Iskola pedagógusai

Alexa Lajos

harsona előadóművész

egyetem

Bene Péter

fuvola, kamara művész

főiskola

Botos Réka

klasszikus zongora előadóművész

egyetem

Csovban Renáta

hegedű, brácsa

egyetem

Hajdu Sándor

ének-zene, hittantanár

főiskola

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakvizsga

Hajduné Hőgye Zsófia

ének-zene, népzene, klasszikus fuvola előadóművész

egyetem, főiskola

Illés Imre

klarinét művész

egyetem

Járvás Ferencné

alapfokú zongora- szolfézs- énektanár

főiskola

 

Jobbágy Bianka

klasszikus fuvola előadóművész

főiskola

 

Kapusi Orsolya

néptánc

Nagyné Katócz Zsuzsanna

hegedű, kamaraművész

főiskola

Radovics-Méder Lili

hegedű, klasszikus gitár előadóművész

egyetem

Spolár Barbara

klasszikus zongora előadóművész

főiskola

Tóthné Kovács Ilona

rajz, vizuális kultúra

főiskola

 

Tóth Levente

klasszikus ütőhangszeres előadóművész

főiskola

Iskolai könyvtár

Tóthné Szathmáry Irén

könyvtáros

Titkársági munkatársak

Feketnéné Madar Erika

iskolatitkár

Igazgatói titkárság

Papp Csabáné

iskolatitkár

Szülői titkárság

Sándorné Farkas Mária

iskolatitkár

Iskolai titkárság

Gazdasági iroda munkatársai

Horváth Máté

gazdasági vezető

Nagyházi Zoltán Imréné

gazdasági vezető helyettes

Bertalan Zoltánné

pénzügyi ügyintéző

Iskolaüzemeltetési iroda munkatársai

Hadnagy Szilárd Dávid

iskolaüzemeltetés-vezető

György Csaba

műszaki vezető

Vincze Tamás

oktatástechnikus

Belsőgondozó iroda munkatársai

Kondorné Tóth Mónika

pszichopedagógus

Verdes Lilla

iskolapszichológus

egyetem

Pedagógiai asszisztensek

Fekete Fanni

Jakubecz Angéla

Lőrinczi Tibor

Nagyházi Ágota