Fenntartónk

2014. február 23. Megosztás Facebook-on

„Bölcsesség, tudomány, természetes képzettség valamint időtálló erkölcsi értékek: ezek azok az alapelvek, amelyeket nagyon fontosnak tartunk, hogy az oktatási intézményeinkben középpontba kerüljenek s az oktatási-nevelési munkában integráltan megjelenjenek.” (Németh Sándor)

A Hit Gyülekezete az újkori reformáció egyik magyarországi képviselője. Az egyház elfogadja a korai kereszténység és a reformáció, valamint más, a kereszténységet előbbre vivő megújulási mozgalmak eredményeit és szellemi-erkölcsi értékeit. Napjainkban ez a megújulási folyamat világszerte új lendületet kapott, amely egyaránt érinti a hagyományos keresztény felekezeteket és a századunkban létrejött pünkösdi és karizmatikus egyházakat.

A Hit Gyülekezete 1979-ben jött létre. A független pünkösdi-karizmatikus közösség a pártállami években csak illegalitásban tudta az istentiszteleteit megtartani. Rendezvényeit, vezetőit a kommunista titkosszolgálat megfigyelés alatt tartotta. 1989-re a gyülekezet létszáma már elérte a 2000 főt.

1989-ben az állam a Hit Gyülekezetét az 1895. XLIII. törvénycikk alapján elismert vallásfelekezetté nyilvánította.

1998 óta az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon. A gyülekezet istentiszteleteit rendszeresen látogató hívek száma meghaladja a 70 ezer főt.

A Hit Gyülekezete az önfenntartó egyházmodell híve. Az 1%-os adófelajánlásokon és az iskoláknak járó normatívákon kívül más állami támogatást nem vesz igénybe.

Az egyháznak mintegy háromszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, továbbá Németországban és az Egyesült Államokban is.

Kapcsolódó hivatkozások:
Hit Gyülekezete
Németh Sándor