A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatása

2016. április 21. Megosztás Facebook-on A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatása

2016. szeptembertől már minden évfolyamon bevezetésre kerül a hit- és erkölcstan oktatás, amelynek keretén belül a Hit Gyülekezete hitoktatása is választható.

Hit Gyülekezete általános iskolai Hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez szól. Az órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, bármelyik egyházához vagy akár a vallásoktól távolabb álló, bármilyen világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen.

Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet kívánunk tanítani. A Biblia vitathatatlanul európai kultúránk két fő gyökere, alapja közül az egyik, a görög-római örökség mellett. Megismerése nemcsak a hit és az erkölcs, hanem az általános műveltség, az irodalom, a történelem, a politikai élet szempontjából is nélkülözhetetlen. Kultúránkat, nyugati civilizációnkat nem lehet igazán megérteni a Szentírásban való tájékozottság nélkül

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított Hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba vagy világnézetük bármiféle adminisztratív kényszer útján (pl. osztályzással) történő megváltoztatása. Ennél sokkal fontosabbnak tartjuk a fent felsorolt célokat: a Biblia megismerését és megszerettetését, a róla való kreatív, örömteli, élvezetes, modern és szabad gondolkodás kialakítását.

Mind az alsó, mind a felső tagozatban a teljes Biblia nagy vonalakban történő áttekintése a tanulók korának megfelelő, számukra érthető szinten, az újonnan készült tankönyvek és munkafüzetek segítségével történik.

A hit és erkölcstan oktatásra a mellékletben megtalálható Szülői nyilatkozat kitöltésével lehet jelentkezni.

Bővebb információ:
Hit és erkölcstan oktatás

Csatolt fájlok:

Szülői nyilatkozat

Hit és erkölcstan tanterv

Kapcsolódó képgaléria