Iskolánk névadója II. Rákóczi Ferenc

2014. február 23. Megosztás Facebook-on

Iskolánk az 1997/1998-as tanévben vette fel II. Rákóczi Ferenc nevét.

 „Hazánk szentje,  szabadság vezére,
   Sötét égben fényes csillagunk,
   Oh, Rákóczi, kinek emlékére
   Lángolunk és sírva fakadunk”
                                     (Petőfi Sándor)

A névválasztásnál az volt a célunk, hogy olyan híres személyiséget találjunk, akinek élete, munkássága, haladó gondolkodása példaértékű minden korban, minden magyar embernek, így iskolánk tanulóinak is, s akinek van kötődése  településünkhöz, Hajdúsámsonhoz.

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született Borsiban. Korának kimagasló személyiségjegyekkel bíró, széles látókörű, nagy műveltségű magyar főnemes, államférfi volt.
Híres történelmi családok sarjadéka. A Rákócziak, Zrínyiek, Frangepánok nagy hősi leszármazottja.
1703. május 21-én állt a Tiszaháti felkelők élére, s vezette a 8 évig tartó függetlenségi szabadságharcot a Habsburgok ellen. Az ország függetlenségéért vívott harcban nemzeti egységet teremtett a nemesi hadvezetés és a jobbágyokból álló kuruc katonák között.  A dicsőséges csaták után 1711-ben a szabadságharc a császári erők túlerejével szemben elbukott. A fejedelem és hű társai az emigrációt választották. A törökországi Rodostóban telepedtek le, ahol halálukig éltek száműzetésben.
A dicső fejedelem emléke továbbra is megmaradt a magyar nép lelkében. Sámsonban a következő monda maradt fenn a fejedelemről. .
1703.július 26-án a tiszántúli hadjárat során Sámson határában táborozott le seregével. Debrecen főbírájával és szenátoraival találkozott a hadisarcot illetően. Katonái a táborozás alatt tüzet raktak és szalonnát sütöttek nyárson. Az egyik vitéz, akit Bényeinek hívtak leszúrta nyársát a földbe, amelyből szép nagy nyárfa nőtt. A sámsoni emberek elnevezték Bényei nyárfának- Rákóczi fájának.
Az évek, évtizedek alatt hatalmas fává terebélyesedett, s hűsítő árnyat nyújtott az arra járó embereknek. Sajnos villámcsapás érte és az 1970-es évek elején kipusztult.
2004-ben iskolánk falára Rákóczi emléktáblát helyeztek el és ekkor a táblával szembe egy fiatal nyárfa lett elültetve, a Bényei nyárfa emlékére.

Névadónk tiszteletére, születésének évfordulóján minden év márciusában Rákóczi hetet szervezünk.
1998-ban az első Rákóczi hét keretében volt az iskola névadó ünnepsége. Az ünnepélyes műsort gazdagította a Rákóczi emlékkiállítás, szoboravatás, az
önkormányzat ajándéka – iskolánk új zászlajának átadása és a II. Rákóczi Ferenc emléktársaság emlékzászlajának adományozása.

A Rákóczi- hét projekt minden évben gazdag, színes programokkal várja tanulóinkat.
Az események szervezését, lebonyolítását a DÖK végzi.
Rendhagyó programok:

A nyitó ünnepség keretében megszólal a fejedelem kedvenc hangszere a tárogató.  Iskolánk tanulói színvonalas műsorral készülnek e jeles napra. Koszorúkat, virágokat helyeznek el az iskola és a város társadalmi szervezeteinek képviselői a fejedelem szobránál.   A hét utolsó napján iskolagyűlés keretében kerülnek átadásra az oklevelek, jutalmak a versenyek győzteseinek.

A Rákóczi hét eseményeit évről- évre gazdagítjuk, színesítjük.
2004-ben megrendeztük a Rákóczi nevét viselő iskolák megyei találkozóját.
Országos történelmi levelezős versenyt hirdettünk, amelynek döntőjére iskolánk falai között került sor. Kistérségi Nyilas Misi felolvasó versenyeket rendeztünk, amelyeknek a megmérettetésen túl célja volt a bensőséges szakmai beszélgetés a kollégákkal és betekintés nyújtása iskolánk életébe. 
A Vaján megrendezett Nemzetközi Rákóczi – kori történelmi vetélkedőn tanulóink 4 fős csapata 5. helyezést ért el.
2007-ben Rákóczi díjat alapítottunk, amelynek átadására a Rákóczi hét nyitó ünnepségén kerül sor. A Rákóczi szobrocskát olyan személyeknek ítéli oda az iskolavezetősége, akik nagyban hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez, tanulóink testi- lelki fejlődéséhez.
2010 - ben egy újabb színfolttal gazdagodott a Rákóczi - hét . Ekkor került sor az iskolai harang felszentelésére, amely Rákóczi- harangja néven szólal meg minden nemes iskolai rendezvényen.

Egy napos „Rákóczi nyomában” kirándulásokat szervezünk az életútját bemutató helyszínekre. Jártunk már Borsiban, Vaján, Diósgyőrben, Ónodon, Szerencsen. Ilyenkor 10-15 busz sorakozik az iskola előtt és útra kelnek tanulóink , hogy megismerjék a múlt örökségét.