Bemutatkozás

2014. június 13. Megosztás Facebook-on

Intézményünk több mint 75 éves, szép hagyományokkal rendelkező nyolc évfolyamos általános és művészeti iskola melynek fenntartója a Hit Gyülekezete Egyház

Alapvető célunk, hogy oktató-nevelő tevékenységünk során figyelembe vegyük tanulóink egyéni képességeit, tehetségüket, fejlődésük ütemét. Fontosnak tartjuk az alapképességek és készségek, kulcskompetenciák fejlesztését, a használható tudás átadását, amelyek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeként szolgálnak. Ezen túlmenően hangsúlyt helyezünk a kulturált viselkedés elsajátítására, a közösségi normákhoz, értékekhez való alkalmazkodásra, azok elfogadására.

Iskolánkban magas színvonalú belsőgondozói rendszert is működtetünk, amely lehetőséget biztosít a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók fejlesztésére, problémáik kezelésére. Tehetséges tanulóink számára biztosítjuk továbbfejlődésük lehetőségét sokszínű tehetséggondozó foglalkozások keretében.

Az önálló tanulási képesség kialakítása és fejlesztése érdekében, valamint a szabadidős tevékenységek skáláját szélesítve számos tantárgyi, művészeti és technikai jellegű szakkört működtetünk, melyekben mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. Az egészséges életmódra nevelés jegyében, a rendszeres sportolás megszerettetése céljából tanórán kívüli sportfoglalkozásokat tartunk több sportágban.

Mindent megteszünk, hogy diákjaink eredményesen szerepeljenek különböző szaktárgyi, zenei, művészeti és sport versenyeken, az elmúlt évek szép eredményeihez hasonlóan. Iskoláinkat színes diákélet jellemzi, minden tanévben a diákönkormányzat által megrendezésre kerülnek a tanulók körében nagy népszerűségnek örvendő szabadidős és sport programok, vetélkedők és kulturális rendezvények. Ezek közül kiemelkedik a nagy hagyománnyal bíró programsorozat, a Rákóczi hét.

A tanulásban akadályozott gyermekek oktatása a gyógypedagógiai tagozaton történik, ahol a tanítás mellett fontos feladatot jelent a gyermekek sajátos egészségügyi, szociális nevelése, a mindennapi életben való eligazodásuk, a társadalomba történő beilleszkedésük segítése. A foglalkozások kis létszámú csoportokban, személyre szabottan, speciálisan felszerelt termekben és fejlesztőszobákban zajlanak.

A művészeti tagozaton, a zenei, képzőművészeti és táncművészeti területeken szaktanárok és művésztanárok által biztosított magas színvonalú képzést az országos minősítő testület 2008-ban kiváló minősítéssel ismerte el. Tehetséges diákjaink rendszeresen bemutatják tudásukat iskolai, országos versenyeken, koncerteken. A nemzeti ünnepek, városnapi rendezvények, alapítványi bálok is elképzelhetetlenek a művészetoktatásban résztvevő gyerekek bemutatkozása nélkül.

A folyamatosan növekvő gyermeklétszám miatt szükségessé vált az iskola bővítése, jelenleg a 2001-ben átadott épületben audiovizuális eszközökkel felszerelt tantermek, szaktantermek, nyelvi laborok, valamint egy többfunkciójú tornacsarnok és tornaterem áll a tanulók rendelkezésére. Az egészséges étkezést az 1000 adagos, modern felszereltségű konyha biztosítja.