„Rajta, ifjak, útra fel!”

2017. június 22. Megosztás Facebook-on „Rajta, ifjak, útra fel!”

2017. június 17-én – a változékony időjárás miatt – a virágdíszekkel felékesített aulában ballagott el hat nyolcadik osztályunk 118 tanulója emlékezetes és színvonalas ünnepség keretében.

A ballagó osztályok bevonulását a zsúfolásig megtelt helyiségben több száz megilletődött szülő, hozzátartozó, barát, ismerős kísérte figyelemmel. A hagyományoknak megfelelően az ünnepélyes zászlóátadás után Bujdosó Tibor igazgató úr mondta el ünnepi beszédét, melyben hangsúlyozta az új lehetőségek kihasználásának, az értékek megtartásának és a hálának a fontosságát. Kiemelte, hogy az ember egyik legbátrabb cselekedete az, amikor meri átértékelni dolgait, gondolkodását, és mer újat kezdeni.  

A búcsúztató és búcsúzó szövegek elmondása, valamint a gyönyörűen előadott búcsúdal elhangzását követően az iskola közössége egy-egy virágcsokorral köszönte meg a ballagó osztályok szülői munkaközösségének együttműködését, és kiemelten köszönetet mondott a Szülői Tanács leköszönő elnökének, Káplárné Deczki Juliannának, aki tizennyolc éven át tevékenyen vett részt az iskola életében.

Az ünnepi alkalom lehetővé tette számunkra, hogy méltányoljuk azokat a ballagó diákokat, akik kimagasló teljesítményt nyújtottak, példamutatásukkal előrevivői voltak közösségüknek, öregbítették intézményünk hírnevét.

Jutalmat kapott Kovács Barbara 8. d osztályos tanuló, aki igen szorgalmas, jó tanulóként nyolc éven keresztül kitűnő bizonyítvánnyal zárta a tanéveket, és ebben az évben is kiemelkedőnek számított a tanulmányi munkája.

Könyvjutalmat vehetett át kitűnő tanulmányi eredményéért Kerekes Nikolett (8. d), Szilágyi Dóra (8. d), Bógár István (8. d), valamint jeles tanulóként Nagy Lívia (8. d) és Káplár Gergő (8. f).

Kiemelkedő közösségi munkáját ismertük el Kurucsó Tamásnak (8. f), Radócz Ádámnak (8. e) és Szabó Lídiának (8. d).  Megköszöntük továbbá Gyarmati Krisztina 8. d osztályos tanulónak a leány labdarúgócsapatban végzett munkáját. Az elmúlt évben az országos diákolimpián első helyezést értek el, és azóta is töretlen lendülettel segíti a csapatot. A munkához való hozzáállása miatt jutalmat érdemelt Borsós Benedek (8. e), aki szorgalmasan gondozta az udvari növényzetet, és gyakran segített a karbantartási munkálatokban.

Idén tizedik alkalommal került sor az Iskolánkért Kitüntető Díj átadására. Ezeket a díjakat olyan szülőknek és nyolcadikos diákoknak adományozzuk, akik folyamatosan segítették, támogatták munkánkat és céljaink elérését, együtt gondolkodtak velünk, kimagasló eredményeikkel mutattak példát mindannyiunk számára.

Díjat adományoztunk:
Káplárné Füzesi Krisztinának, a 8. f osztály szülői munkaközösség tagjának, aki az elmúlt nyolc év során számos program, rendezvény szervezését bonyolította le. Tájékozottan, hatékonyan képviselte a szülők és a gyermekek érdekeit egyaránt. Éveken keresztül segítette a tehetséges tanulók versenyre utaztatását. Ezúton is köszönjük fáradozását, iskolánkért végzett áldozatos munkáját.

Kovács Barbarának, a 8. d osztály kiemelkedő tanulójának. Kedves, szerény természetével, céltudatosságával, szorgalmával, kiváló eredményeivel tanárai és társai elismerését is kivívta. Mindig nagyon igényes volt önmagával, és kivette részét a közösségi munkából is.  Rendkívül szorgalmasan dolgozott, a legjobb teljesítmény elérésére törekedett. Nyolc éven át volt kitűnő. Nagy kedvvel vett részt, és kiváló eredményeket ért el a különböző iskolai, helyesírási, környezetvédelmi és angol versenyeken. Munkához való hozzáállása, szorgalma mintaként állítható a következő generáció elé.

Bógár Istvánnak, a 8. f osztály tanulójának. Kitartása, szorgalma példaértékű lehet minden gyerek számára. Tanulmányi versenyek állandó résztvevője és gyakran győztese is volt. Szívesen kapcsolódott sportrendezvényekbe is, emellett matematikából ért el komoly eredményeket. Közösségi munkájával hamar kitűnt társai közül. Az osztályközösség meghatározó egyénisége, akit társai szeretnek, tisztelnek, s akire hallgatnak. Bármikor számíthattunk lelkes, precíz segítségére. Önmagával és a társaival szemben igényes, sokoldalú személyiség.

Hálásak vagyunk értük, és köszönjük a munkájukat!

A meghatóan szép ünnepség végén a tanári kar is elénekelt egy búcsúdalt a ballagóknak, ebből álljon itt egy idézet:
„Hiába mész te el, velünk maradsz, rátettél várunkra követ, mely itt marad.”

Sikeres, boldog életpályát kívánunk valamennyi diákunknak, és bízunk abban, hogy idővel büszkén vallják, bárhová kerülnek: Jó volt Sámsonban rákóczis diáknak lenni!

Nábrádi Mihály
igazgatóhelyettes

Kapcsolódó képgaléria