Pedagógusnapi ünnepség

2018. június 05. Megosztás Facebook-on Pedagógusnapi ünnepség

Június 1-jén pedagógusnapi ünnepségen vettek részt intézményünk dolgozói és a rendezvényt megtisztelő vendégek. Ebből az alkalomból több munkatársunk kapott díjat kimagasló, példaértékű munkájáért.

Az ünnepségen Antal Szabolcs polgármester úr, valamint Kovácsné Villás Katinka, a Szülői Tanács vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, s méltatták az intézményben folyó munkát. Ünnepi műsorral a művészeti iskola tanulói ajándékozták meg a jelenlévőket.

Ebben az évben a Hajdúsámson Város Önkormányzata által adományozott pedagógiai díjat Bacskainé Czap Ildikó és Alexa Lajos vehette át polgármester úrtól.

Bacskainé Czap Ildikó 1984-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, s ettől az évtől kezdte el tanítói munkáját intézményünkben. 34 éve tagja a nevelőtestületnek.

Mindennapi munkáját a tudatos tervezés, alapos felkészültség, a szakma szeretete, az elhivatottság jellemzi. Osztályfőnökként tanítványait egymás elfogadására, a közösség szeretetére neveli. Nagy odafigyeléssel tanítja a felzárkóztatásra szoruló tanulókat, ugyanakkor tehetséges tanítványait különböző versenyeken méretteti meg.

Fontos részt vállal a testnevelés tantárgy tanításában mind alsó, mind felső tagozaton. Több éven keresztül nevelte a sport szeretetére Kölyökatlétika keretében tanítványait. Sporttáborok szervezője és lebonyolítója volt.

Tanulói és társai elé példaként állhat őszinte emberi magatartása, empatikus személyisége, tanítói egyénisége.

Alexa Lajos 2002. június 16-án szerezte meg diplomáját a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kihelyezett képzésében harsona szakon, végzettsége szerint harsonaművész-tanár.

2003. február 1-től áll iskolánk alkalmazásában mint művészeti tanár. Nagyrészt hozzá kapcsolódik a Művészeti Iskolában a Rézfúvós tanszak beindítása.

Aktív segítője a városi és iskolai ünnepségeknek és rendezvényeknek. Tanulói és ő maga is rendszeres szereplői programjainknak, házi koncertjeinknek, népszerűsítve ezzel a zenei művészeti ágat.

Gyerekekkel való kapcsolata közvetlen, törődő és következetesen nevelő. A hátrányos helyzetű tanítványai – odaadó munkájának köszönhetően – a tanulásban eredményesebbek lesznek, és közben a zenei tanulmányokban előírt követelményeket is képesek teljesíteni. Támogatásával a legtehetségesebbek közül többen választottak már sikeresen zenei pályát.

Segítőkész, kellemes humorával jókedvre deríti a környezetében lévőket.

Az Év dolgozója díjat a nevelő-oktató munka segítéséért Jakubecz Angéla gyógypedagógiai asszisztensnek, az Év pedagógusa díjat kiemelkedő szakmai munkájáért – a pedagógusok szavazatai alapján – Földiné Jakab Edit tanítónőnek és Vadászné Szőke Magdolna tanárnőnek adta át Bujdosó Tibor igazgató úr.

Kitüntetett munkatársainknak örömmel gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Ezen a napon búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából Józan Jánosné Erzsikét és Szabó Sándorné Erzsikét, akiknek jó egészséget, nyugalmas, szép napokat, hosszú éveket kívánunk!


A cikket írta:

Nábrádi Mihály

igazgatóhelyettes

Kapcsolódó képgaléria