Pedagógusnap iskolánkban

2017. június 09. Megosztás Facebook-on Pedagógusnap iskolánkban

Hagyományosan június első vasárnapja pedagógusnap, ebből az alkalomból gyűltek össze péntek délután az aulában intézményünk dolgozói és a rendezvényt megtisztelő vendégek. Az ünnepségen Antal Szabolcs polgármester úr, Nemes Ákos, a Hit Gyülekezete lelkésze, valamint Kaplárné Deczki Julianna, a Szülői Tanács vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, s mindhárman méltatták az intézményben folyó munkát, elismerték a pedagógusok és az iskolában dolgozók elhivatottságát, erőfeszítéseit, kitartó és áldozatos tevékenységét. Ünnepi műsorral a művészeti iskola tanulói ajándékozták meg a jelenlévőket.

A pedagógusnapi rendezvényen több munkatársunk díjat kapott iskolánk közösségéért végzett kimagasló, példamutató munkájáért.

Idén a Hajdúsámson Város Önkormányzata által adományozott pedagógiai díjat Hermanné Mányi Ildikó és Hamarné Helmeczi Katalin vehette át a polgármester úrtól.

Hermanné Mányi Ildikó pedagógus 1987 óta tagja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének. Mindennapi munkájában a teljességre törekszik, erre neveli tanulóit is. Pedagógiai munkájában törekszik a legváltozatosabb pedagógiai módszerek használatára. A matematika munkaközösség aktív tagja. Fontos számára, hogy szakmailag továbbképezze magát. 2003-ban fejlesztési differenciáló szakvizsgát tett. 2014 óta az Iskolánkért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Munkáját nagy odafigyeléssel és alapossággal végzi, melyben a legfontosabb szempont az iskolában tanuló gyerekek szabadidős tevékenységének támogatása. Ennek érdekében Boldogkőváralján a táborhely teljes körű felújítása megtörtént. Az épület mellett annak környezetében is jelentős változások történtek, melynek pozitívumait a nyáron táborozó, kiránduló tanulók és pedagógusok is megtapasztalhatták. Az Alapítvány elnökeként figyelemmel kíséri a kiírt pályázatokat, melyből az utóbbi években több nyertes pályázat kivitelezésében és lebonyolításában is aktívan részt vett.

Hamarné Helmeczi Katalin tanárnő már gyerekkorát is Hajdúsámsonban töltötte, ide járt iskolába, és 1985 szeptembere óta tanít ebben az intézményben matematikát és kémiát. A kezdő évek után fokozatosan kapott egyre nehezebb feladatokat, melyek során kiderült, hogy nagyon megbízható, munkájára igényes kolléganő, aki mindig fontosnak tartotta a további tanulást, önképzést is. Többféle szakmódszertani tanfolyam aktív résztvevője volt, majd 2012-ben mesterfokozatú diplomát szerzett kémiából. Ennek birtokában a helyi kihelyezett gimnáziumi képzésbe is bekapcsolódott, és több éve közmegelégedettségre végzi ezt a feladatkörét is. A köznevelésben bekövetkezett változások hatására 2014-ben újabb tanúsítványokat szerzett, melyek feljogosítják arra, hogy szakértőként is tevékenykedjen. Rész vesz a pedagógusminősítési eljárásokban országosan és helyben is. Komoly irányító és szervező munkát végez a pedagógusok és az intézményi önértékeléssel kapcsolatban. Mérési területen is szerzett szakvizsgát, ezt hasznosítva régóta ő vezeti és támogatja az iskolánkban rendszeresen sorra kerülő országos kompetenciaméréseket. Hét éve ő vezeti a matematika munkaközösséget, és iskolai, valamint területi versenyeket szervez, ezekre sikeresen készít fel diákokat. Emellett minden évben osztályfőnökként is dolgozik, tanítványai és a szülők is elismerik, méltányolják következetes, szigorú, de mindenben segítő, támogató munkáját.

Bujdosó Tibor igazgató úr az Év dolgozója díjat a nevelőoktató munka segítéséért Papp Csabáné iskolatitkárnak, az Év pedagógusa díjat kiemelkedő szakmai munkájáért – a pedagógusok szavazatai alapján – Forgácsné Király Ottilia tanítónőnek és Zachar Zoltánné tanárnőnek adta át. A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatósága által alapított Tiszta szívvel a gyermekekért pedagógiai díjat Nemes Ákos lelkész úrtól vehette át Sándorné Sas Ildikó, iskolánk volt igazgatója, jelenleg igazgatóhelyettese.

Valamennyi kitüntetettnek szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Ezen a napon búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából Vezendi Gábornét, aki évtizedeken keresztül dolgozott intézményünkben könyvelőként, és kiegyensúlyozottságával, pontosságával, megbízhatóságával mindannyiunk számára példát adott. Pirikének kívánunk egészséget, nyugalmas, szép napokat, hosszú éveket!

Nábrádi Mihály
igazgatóhelyettes

Kapcsolódó képgaléria