Tavaszi szakmai nap

2019. március 11. Megosztás Facebook-on

A március eleji tavaszi szakmai napunkon a főbb intézményi célokat és feladatokat figyelembe véve elsősorban a belső tudásmegosztásra helyeztünk hangsúlyt.
Igazgató úr bevezetőjét követően Zachar Zoltánné és Demeter László tartottak előadást azokról a lehetőségekről, melyek a jövő oktatásában rejlenek. A londoni BETT (British Education and Training Technology) Show helyszíni tapasztalatai alapján keresték arra a kérdésre a választ, hogy merre tart a 21. századi oktatástechnológia. Ezt követően a tanulásmódszertan lényegéről, valamint bevezetésének lehetséges módjairól beszélt Verdes Lilla iskolapszichológus és Nábrádi Mihály, majd tanítási órákon mutatták be pedagógusaink (Nagy Krisztina, Dr. Szabóné Kozma Zsuzsanna, Nábrádi Mihály) a tanulásmódszertani elemek beépítését a tanulási-tanítási folyamatba.
A szakmai nap utolsó részében Orbán Katalin és Petrőcz Katalin, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola pedagógusai ismertették meg a hallgatósággal az általuk kidolgozott szociális tanulás koncepcióját.
A nap programjain intézményünk dolgozóin kívül részt vettek a debreceni Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda pedagógusai is.


A cikket írta:

Nábrádi Mihály

igazgatóhelyettes