Szakmai nap a Rákóczi-iskolában

2017. november 21. Megosztás Facebook-on Szakmai nap a Rákóczi-iskolában

A pedagógiai szemléletváltás és megújulás egyik legfontosabb célja, hogy intézményünkben eredményesen biztosítsuk a hátránykompenzálás, az esélyteremtés lehetőségeit, illetve a magatartási, tanulási problémák kezelése hatékonyabbá váljon. Mindehhez nélkülözhetetlen, hogy a pedagógusok folyamatosan képezzék magukat, hozzájussanak azokhoz az információkhoz, melyek segítik a megfelelő tanulási környezet kialakítását, az ismeretek gyakorlatba történő beépítését, a tanulók támogatását. Az információszerzésnek, valamint a belső tudásmegosztásnak egyik lehetséges színtere a szakmai nap, melyet november közepén szerveztünk a Rákóczi-iskolában.

A szakmai nap első részében Debreczeniné Cserép Ibolya és Pacsuráné Bálint Éva, a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai tartottak előadást a tankötelezettség elmulasztásáról, az észlelő- és jelzőrendszer feladatáról, a gyermekek jogairól, kötelezettségeiről, valamint a gyermekbántalmazás felismeréséről, megelőzéséről, kezeléséről. A szakemberek prezentációit nemcsak azért tartottuk fontosnak, mert a gyermekvédelmi rendszer jelentősen átalakult az elmúlt időszakban, hanem a szakmai támogatás miatt is, mivel ettől a tanévtől együttműködő intézményként bekapcsolódtunk a Család- és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9-16 pályázatába. Iskolánkban ez a projekt egyéni, csoportos, valamint közösségi segítő tevékenység formájában valósul meg.

Következő előadóként Kondor István rendőr őrnagy, bűnmegelőzési tanácsadó izgalmas és tanulságos témát választott, hiszen a diákcsínyek és a bűncselekmények határmezsgyéiről, jogi meghatározásairól, következményeiről beszélt a jelenlévőknek.

Az előadásokat szekciófoglalkozások követték. Az alsó tagozaton tanítók a Bee-Bot (egyszerű és gyerekbarát kivitelű, programozható játékrobot méhecske) felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek Tóthné Tencler Judit tanítónő segítségével, ezután Földvári Istvánné alsós igazgatóhelyettes vezetésével a tanulmányi versenyek programját állították össze.   

A felső tagozatos tanároknak A hatékonyság növelésének játékos fejlesztési lehetőségei a tanítási órákon címmel tartott interaktív foglalkozást Tisza Zsuzsanna, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium pedagógusa, majd az informatikateremben Zachar Zoltánné  munkaközösség-vezető mutatott be WEB 2.0-s alkalmazásokat, netes tartalmakat. Az alapfokú művészeti iskola tanárai a kiemelten tehetséges fiatalok fejlesztésének lehetőségeit beszélték meg Jakubecz Sándor igazgatóhelyettes irányításával.

Nábrádi Mihály
 

Kapcsolódó képgaléria