Segítségnyújtás helyben, a nevelési-oktatási intézményekben

2017. december 20. Megosztás Facebook-on

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja az EFOP-3.2.9-16 számú, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységeket valósít meg a Rákóczi-iskolában 2017.11.02-től 2019.03.31-ig.
Egyéni segítő tevékenység keretében Bódi Beáta óvodai és iskolai szociális segítő minden első és harmadik héten csütörtökön 15:00 - 16:00 között fogadóórát tart az iskolában. Egyéni igény esetén időpont egyeztethető a 06-30-338-3144-es telefonszámon.

A szociális segítő tevékenysége során:


• segítséget nyújt a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein jelentkező nehézségek kapcsán
• információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről
• pályaorientációs tanácsadást tart, ügyintézésben segítséget nyújt
• segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását
• közreműködik és segítséget nyújt a gyermek szükségleteinek felismerésében és figyelembevételében, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében
• közvetít a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részt vesz a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen
• közvetít különböző szolgáltatások eléréséhez
• pedagógusok részére konzultációs lehetőséget biztosít
• tanulók számára egyéni tanácsadást biztosít, információt nyújt
• támogatja az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák kezelését, megoldását
• együttműködik az intézmény más segítő szakembereivel
• részt vesz szülői értekezleteken, nevelőtestületi ülésen
• a szociális segítő kompetenciáján túlnyúló esetekben közvetít a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakemberei, vagy más szolgáltatások, szakemberek felé
• a csoportos és közösségi szociális segítő tevékenységeket szervezi, lebonyolítását segíti a nevelési-oktatási intézményekben


Márkusné Farkas Adrienn
koordinátor