Márciusi szakmai nap

2017. március 29. Megosztás Facebook-on Márciusi szakmai nap

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása fontos feladata az intézménynek, hiszen iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk az eredményes oktató-nevelő munkára, a biztos szakmatudásra. Ennek jegyében szerveztük meg a tanév második szakmai napját 2017. március 22-én. Az októberi szakmai nap színvonalas, gondolatébresztő előadásai, a pozitív visszajelzések arra ösztönözték az iskolavezetést, hogy a szakemberek közül újra meghívják azokat, akik tudták vállalni a szakmai nap egy-egy programelemét.


Így köszönhettük ismét körünkben dr. Kolozsvári Judit szakpszichológust, főiskolai docenst, aki a konfliktusról és a konfliktuskezelés lehetséges módjairól tartott – a tőle már megszokott módon – hétköznapi példákkal illusztrált, humorral fűszerezett, remek előadást. A Debreceni Egyetemen tanító Bíró Zsolt pszichológus a Carol S. Dweck kutatásain alapuló Mindset-elmélet alapvetéseit ismertette. Hangsúlyozta, hogy a teljesítményünkre, a saját képességeink állandóságára vagy fejleszthetőségére vonatkozó hiedelmeink, meggyőződéseink miként határozzák meg a sikerességünket, illetve milyen lényeges különbség van a képességekre vagy az erőfeszítésekre vonatkozó dicséretek között. 


A délelőtt folyamán a Prima Primissima díjas IV. Béla Általános Iskola igazgatónője, dr. Nagy Emese egyetemi docens mutatta be a stanfordi Complex Instruction metódus Hejőkeresztúron alkalmazott magyar változatát, a Komplex Instrukciós Programot. A program célja, hogy a méltányosságot megteremtve a tanulók tudásszintje emelkedjen, és sikerélményük legyen az iskolában. Az igazgatónő elkötelezettsége, a program sikeres megvalósítása és terjesztése példaértékű a jelenlegi magyar köznevelésben.


Délután szekciófoglalkozásokkal folytatódott a szakmai nap. A Logico Kft. játékbemutató foglalkozást tartott, a nyelvi munkaközösség a szemléltető anyagok, oktatási segédanyagok készítésének lehetőségeit beszélte meg, az alsós munkaközösség pedig az óvoda-iskola átmenet problémakörét, megkönnyítésének módjait elemezte.


Meghívásunknak eleget téve a programon részt vettek a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Óvoda pedagógusai, így közösen ismerhettünk meg olyan elméleti és gyakorlati alapvetéseket, melyek segíthetik intézményeinkben a folyamatos szakmai megújulást.


Nábrádi Mihály

Kapcsolódó képgaléria