A Rákóczi-hét záróünnepsége

2018. április 05. Megosztás Facebook-on A Rákóczi-hét záróünnepsége

Intézményünkben március 20-tól 27-ig tartott a tanév kiemelkedő rendezvénye, az iskolánk névadója előtt tisztelgő Rákóczi-hét. A hét során programok sokasága közül választhattak diákjaink, és a sportversenyeken, rajzpályázaton, történelmi versenyen helyezést élért tanulók az iskolagyűlésen vehették át a megérdemelt okleveleket, jutalmakat.

A huszadik alkalommal megrendezett Rákóczi-hét záróünnepségét Antal Szabolcs, Hajdúsámson város polgármestere, Horváth András, a Hit Gyülekezete oktatási főigazgatója, Nemes Ákos, a debreceni Hit Gyülekezete lelkésze, a képviselőtestület tagjai, a városi intézmények vezetői, a Rákóczi-díjazottak képviselői, szülők, iskolai dolgozók, diákok tisztelték meg jelenlétükkel.

A zászlóbehozatal és a Himnuszt éneklő Kicsinyek kórusa után Bujdosó Tibor, a Rákóczi-iskola igazgatója üdvözölte a jelenlévőket, megköszönte a szervezők és résztvevők munkáját, gratulált a versenyek győzteseinek. Kiemelte, hogy fontos feladatunk folytatni azokat a hagyományokat, amelyek értékeket képviselnek és közvetítenek, így a névadónkra jellemző hazaszeretet napjainkban is lényeges tartalom és üzenet számunkra.  

A Vígkedvű citerazenekartól Hajduné Hőgye Zsófia tanárnő vezetésével ungaresca dallamokat hallhattunk, majd Nemes Ákos, a Hit Gyülekeze lelkésze emlékezett a nagyságos fejedelemről. Bevezető gondolatában egy újszövetségi idézettel alátámasztva hangsúlyozta, hogy győzelemre úgy lehet jutni, ha nem válunk értékvesztett emberekké, hanem megtartjuk egyénként és közösségként a kapott vagy küzdelmek által megszerzett szellemi, kulturális, anyagi értékeinket. II. Rákóczi Ferenc is jelentősen hozzájárult nemzeti örökségünkhöz, s bár a Habsburgok birodalma ellen vívott szabadságharc elbukott, mégis maradandó példát és bátorságot hagyott a következő generációkra. Az örökség mindannyiunkat kötelez, hiszen nemzeti hőseink üzenete, a nemzeti identitáshoz, a függetlenséghez és a zsidó-keresztény alapokra épülő kultúránkhoz való ragaszkodás máig hat.

Az ünnepi műsor részeként a harmadik évfolyam tanulóinak kiváló előadásában a Kurucok a huszti várban című művet tekinthette meg a közönség. A mondafeldolgozás nagy sikere nemcsak a gyerekek színészi teljesítményének, hanem a felkészítést irányító Molnár Orsolya tanítónőnek, a felkészítést segítő, valamint a nagyszerű jelmezeket és díszletet tervező alsós pedagógusoknak és szülőknek is köszönhető. Az előadást Illés Imrének, a művészeti iskola klarinét-művésztanárának játéka követte, tőle kuruc nótákat hallhattunk.

Sokéves hagyomány iskolánkban, hogy ezen az ünnepségen adjuk át a Rákóczi-díjat azoknak, akik intézményünkért, iskolánk tanulóiért végeztek kimagasló, áldozatos munkát. Fontosnak tartjuk, hogy a díjazottak által képviselt értékrendet iskolánk minden dolgozója és diákja elé követendő példaként állítsuk. Ebben az évben a Rákóczi-díjat Horváth Andrásnak, a Hit Gyülekezete oktatási főigazgatójának adományoztuk, akinek vitathatatlan érdemei vannak iskolánk fenntartóváltásának sikeres véghezvitelében. Az iskolánkban induló reformtörekvésekben, megújulási folyamatokban mindig támogató, iránymutató szerepet vállal, minden tevékenységét az elkötelezettség, a tájékozottság, a nagy munkabírás, valamint az oktatásért és a közösségekért érzett felelősség jellemzi.

A méltatást és az átvételt követően a díjazott tisztelettel megköszönte az itt lévő közösség és Hajdúsámson bizalmát, hogy a város és a Hit Gyülekezete egyház között ez a szövetség a gyerekek érdekében létrejöhetett, illetve kiemelte közös felelősségünket a jövő iránt.

Ünnepségünk zárásaként iskolánk felnőtt kórusa elénekelte a Krasznahorka büszke vára című dalt, végül az intézmények, szervezetek képviselői koszorút helyeztek el névadónk szobra és emléktáblája előtt.

A Kurucuk a huszti várban című mondafeldolgozást itt tekinthetik meg.


A cikket írta:

Nábrádi Mihály

igazgatóhelyettes

Kapcsolódó képgaléria