A pályaválasztás aktuális hírei

2017. december 08. Megosztás Facebook-on

A diákok pályaorientációjának segítése intézményünk egyik kiemelt feladata, hiszen az általános iskolától a középiskola végéig, majd a szakma kiválasztásáig tartó tájékozódó jellegű és döntési folyamatban fontos az önmagunk, a környezetünk, a munkaerőpiac, valamint a szakmák ismerete. Több pályaorientációs színtéren, azaz szülői értekezleteken, szakemberek vezette foglalkozásokon, osztályfőnöki órákon támogatjuk a tanulóinkat, hogy a helyes döntést megfelelő és széleskörű tájékozódás előzze meg. 
Ennek jegyében tartottuk november végén a pályaválasztási szülői értekezletet, melyen az érdeklődő szülők, a 8. évfolyamos diákok, valamint a környékünkön működő középiskolák vettek részt. Az intézmények (Baross Gábor Középiskola, Kreatív Szolgáltatások Modell Divatiskolája Pedagógiai és Nyomdaipari Szakképző Iskola, Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola) képviselői bemutatták iskolájukat, tájékoztatójukban ismertették szerteágazó képzési kínálatukat, informálták a jelenlévőket az intézményük által nyújtott egyéb lehetőségekről.
Ugyancsak a nyolcadik osztályos tanulókat érintette a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadása, melynek keretében egy szakember 10 diákot vizsgált érdeklődésének, képességeinek, személyiségi jegyeinek alapján, majd ennek eredményét személyre szólóan megkapták, és a napokban megbeszélték.
Azt is fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerhessék a városban és a környéken működő intézményeket, cégeket, vállalkozásokat, ezért 2017. december 11-én 25 fő 7-8. osztályos tanulóval üzemlátogatást szervezünk a Pedagógiai és Nyomdaipari Szakképző Iskolába, majd egy működő nyomdába. Erre a programra a szülőket is szeretettel várjuk.


Kedves Szülők, Diákok!
Az alábbiakban a továbbtanulással kapcsolatos, aktuális információk találhatók:
1. A felvételi eljárásrenddel kapcsolatosan részletesen tájékozódhatnak az Oktatási Hivatal honlapján (www. oktatas.hu) a következő címen: Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben
Az eljárás néhány fontos, határidőhöz kötött eleme:
2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára
2018. január 20. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett intézményekben
2018. január 25. 14.00 Pótló központi írásbeli vizsgák
2018. február 8.  A vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak
2018. február 22.- március 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
2018. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.
2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskolának

2. KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső (www.kir.hu)
3. Szakmabemutató filmek: www.epalya.hu
4. Nemzeti Pályaorientációs Portál: www.palyaorientacio.munka.hu/altalanos

Sikeres továbbtanulást kívánunk!