Nyári tábor, workshop, családi nap

2016. szeptember 20. Megosztás Facebook-on Nyári tábor, workshop, családi nap

Máriapócsi Családos nap

Július végén 50 fő (gyerekek és szülők) töltött egy felejthetetlen napot Máriapócson.

2016. 07. 23-án Máriapócson tölthettem el egy felejthetetlen napot iskolánk tanulóival, illetve szü-leikkel együtt. Sokat énekeltünk, s főztünk finomat. Összesen 50 főt sikerült kiragadni a nyár olykor szigorú monotóniájából. Mint mindig, most is szerep szántunk az önfeledt mozgásoknak, s a már lassacskán rituálévá váló kötélhúzás sem maradhatott el. Szülők mérték össze erejüket gyermeke-ikkel, megmérettettek a fiúk is a lányok ellen, ahol azért kiderült, hogy a lányok is igen agilisak és állhatatosak. Tollasoztunk, futballoztunk, kiütőztünk. Remek hangulatban telt el ez az egy nap, amit sikerült igazán egymásra, és az önfeledt kikapcsolódásra szánni. Jobban megismertük egymást, odafigyeltünk egymásra.

 

Színjátszó workshop

Alapítványunk, a Sámson Erejével a Romákért Alapítvány idén 2016. 07. 25-27. között rendhagyó módon egy háromnapos színjátszó workshopot rendezett meg a tiszafüredi plébánián a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 17 jelenlegi és egykori tanulója számára.

A workshop célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a 6., 7., 8., 9. osztályos korosztályt, s ezen felül számos előnyt is rejteget magában. Ezek közül a legjelentősebb célok, melyek megvalósítására tö-rekedtünk, a következők voltak:

- Mindig ékköve az általunk szervezett tábori programoknak a mozgásélmény megteremté-se. Jelentős mértékben érvényesült az „Ép testben ép lélek!” mottója. Reggelente együtt tornáztunk, valamint felkészítettük szervezetünket az adott nap kihívásaira, hiszen renge-teg program kínált lehetőséget a gyerekek önfeledt kikapcsolódására. Minden nap meg-mártóztunk a Tiszában, nagyon sokat úsztunk, fociztunk, kötelet húztunk, a gyerekek bizo-nyítottak testi-lelki erejükről is.

- Alapvető színészi hajlam felismerése és kibontakoztatása
- Előzetes ismeretek feltárása, illetve kibővítése a színházzal, színjátszással kapcsolatosan
- Bábszínház, gyermekdarabok megtekintése
- A „slam poetri” nevezetű, a társadalom romboló szándékának elutasítására irányuló, építő kritika megfogalmazása (ritmusos verselés, adott témát körülölelve)
- Cigány népmesék „irodalmi est” néven történő futtatása, népszerűsítése
- Roma kultúra megismerése, a hagyományoknak történeteken belüli kibontása, elmélyítése
- Keresztény történetek dramatizálása, drámapedagógiai módszerekkel történő eljátszása
- Csapatépítés, csoportkohézió erősítése a különböző játékok felhasználásával
- Helyzetgyakorlatok felhasználásával az alkalmazkodás képességének erősítése
- A beszéd- és kommunikációs képességek fejlesztése
- Szituációs gyakorlatokkal, a különböző valós élethelyzetekből adódó konfliktus felismerése, és hatékony megoldása „több nézőpontból” történő megoldási tervekkel
- Csoporton belüli elfogadás, alázat, szerepekkel való azonosulás, egymás jobb megismeré-se. Felismerni, hogy „együtt” hatékonyabbak vagyunk a közösség számára
- Valahova tartozás élménye, és a kirekesztettségből eredő negatív érzések feloldása biza-lomépítő játékokkal
- A koncentráció, a figyelem, az együttérző képesség, a jellemesség, erkölcsösség nyomaté-kosítása


Táborozás Tardon

2016. július 4-8. között huszonöt gyermeket sikerült ismét eljuttatni iskolánkból a Bükk lábánál talál-ható Tardi Katolikus Táborba.

Feledhetetlen és talán örök érvényű élményekkel is gazdagodtunk mindannyian a tábor ideje alatt. Fantasztikus programok kínáltak lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy jól érezzék magukat, és végre kikapcsolódhassanak kicsit. Tevékenységem fő pilléreit a mozgásosság, a különböző mozgá-sos játékok beiktatása, akadályversenyek, izgalmas focimeccsek szervezése, lebonyolítása adták. Utóbbival is teret szánva az egészségtudatos magatartás népszerűsítésének, lehetőséget biztosítva az erkölcsi, illetve a munkára való nevelést is. Természetesen nem maradhattak el az egymás meg-ismerését segítő remek játékok, a reggeli tornák, a közös imák, és mély beszélgetések.
Együtt lelhettünk kincsekre a táborban, illetve a tábort övező frekventált kis vidéken, újra össze-hoztuk a süncsaládokat, valamint visszavezettük a varangyokat otthonaikba. A keddi nap folyamán a bogácsi strandon tölthettünk el egy kellemes napot a rendkívül fegyelmezett gyerekekkel. Szer-dán kis közösségünk útnak eredt Cserépfalura, először szafari busszal, majd gyalogosan, hogy együtt tekintsük meg a Suba-lyukként ismert egykori ősemberbarlangot.
Izgalmas és szemet gyönyörködtető látvány fogadott bennünket. Esténként pedig bibliai történe-tek mesés változatával ismerkedhettek meg a kis pajtások. Színesebbnél színesebb programok ékesítették a táborban eltöltött napokat. Számháborúztunk, métáztunk, vetélkedtünk, kézműve-sedtünk, sokat énekeltünk, és jókat beszélgettünk. Ismét szeretettel fogadtak bennünket a helyiek a csütörtöki Szentmisén, ahol a gyerekek dicséretes magatartást tanúsítottak.
Majd pénteken hazaindultunk otthonainkba a család védő, oltalmazó bástyái közé.
Megismerhettük egymást, és még jobban felismerhettük egymásban az Úr irgalmasságát és végte-len szeretetét.
 

Borsos Tamás

Kapcsolódó képgaléria