Digitális önvédelem gyerekeknek, felnőtteknek

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00046 Digitális környezet megteremtése a Hit Gyülekezete oktatási-nevelési intézményeiben című projekt keretein belül a Digitális önvédelem témában online előadásokra került sor, melyet Pöltl Ákos biztonsági szakértő tartott.

2021. április 27-én intézményünk tanulói számára tartottunk előadást. Az internethasználat, a cyberbullying veszélyei, annak eredményes elkerülése volt az előadás központi kérdése. A program célcsoportja a legérintettebb, legveszélyeztetettebb 11-18 éves korosztály volt. Az online előadás a Meet platformon zajlott, maximális (100 fő) részvétellel. Azok a tanulók, akik a létszámkorlát miatt nem tudtak csatlakozni a foglalkozáshoz, a rögzített anyagot tudták megtekinteni a Classroom Digitális önvédelem kurzusában. 

Az előadást követően a gyerekek online kérdőíven adtak számot az elhangzottak megértéséről. A legjobb eredményt elért tanulókat évfolyamonként írószercsomaggal és Topjoy üdítővel jutalmaztuk.

2021. április 29-én a felnőttek voltak a megszólítottak. Szintén a Meet platformon keresztül valósult meg az alkalom. Szülők, pedagógusok csatlakozhattak a szintén online előadáshoz. Az internethasználatból fakadó veszélyforrásokról és azok kivédéséről kaphatnak gyakorlati tanácsokat gyermekeink védelme érdekében az érdeklődők.

Az online előadások anyagából ismeretterjesztő videó és tájékoztató, ismeretbővítő kiadványok készültek, melyek elérhetők iskolánk weblapján és nyomtatott formában a tanulóknak is eljuttattuk.

Digitális önvédelmi online előadások (ismeretterjesztő videó gyerekeknek és felnőtteknek)

Ismeretbővítő kiadvány felnőtteknek

Ismeretbővítő kiadvány gyerekeknek

Meghívó felnőtteknek az online előadásra

Meghívó gyerekeknek az online előadásra

Pályázat
EFOP-3.2.3-17