Házirend

2016. október 29. Megosztás Facebook-on

Tisztelt Szülők!


Intézményünk mindent megtesz azért, hogy egyre magasabb színvonalon valósítsa meg oktató tevékenységét. Emellett elkötelezettek vagyunk a tanulók erkölcsi nevelésében is, így mellőzhetetlen feladatnak tekintjük az egyetemes emberi és polgári értékek közvetítését, a kulturált, udvarias viselkedés, illetve a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képesség kialakítását.

Meggyőződésünk szerint az általunk kínált lehetőségekből akkor lesznek látványos eredmények, ha tanulóink is elfogadják azokat a követelményeket, szabályokat, amelyek megfelelő keretet biztosítanak az iskolánkban zajló sikeres munkához. Határozott célunk ezért tanulóink iskolai viselkedésének és magatartáskultúrájának javítása, ami reményeink szerint majd tanulmányi eredményeik javulását is jelenti.

Ennek egyik eszköze a házirendben foglaltak maradéktalan betartásának biztosítása. Először megismertetjük tanulóinkkal a rájuk vonatkozó szabályokat, majd pozitív megközelítéssel ösztönözzük őket a szabálykövető magatartásra.

Ezzel párhuzamosan viszont tudatosítani kívánjuk azt is, hogy a fegyelmezetlenségnek következménye van, a szabályok megsértését kísérnie kell a vétséggel arányos mértékű fegyelmező eszközök szigorú, következetes használatának.

Biztosak vagyunk abban, hogy pedagógusaink munkája már rövid távon is látványos előrelépésekhez vezet a fegyelmezettség terén, viszont ehhez szükségünk van az Önök támogatására, együttműködésére is. Ezért tartjuk fontosnak megismertetni az alábbiakban házirendünk kivonatát Önökkel, és egyben kérni, hogy ösztönözzük együtt a gyermekeket az ő érdekeiket is szolgáló iskolai szabályok, elvárások megtartására.

Házirend kivonat.

Köszönjük segítségüket!


Bujdosó Tibor
igazgató