Gimnáziumi hírek V. (Gyakran ismételt kérdések)

2019. február 06. Megosztás Facebook-on Gimnáziumi hírek V. (Gyakran ismételt kérdések)

Az alábbiakban a középfokú képzési terveinkkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre szeretnénk választ adni. További kérdéseiket várjuk a samsoniskola@samsoniskola e-mail címünkre.

Milyen képzést ajánlunk a diákoknak?

• A 2019/2020. tanévben: 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés
• Az oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegennyelv a német. A nyelvtanítás emelt óraszámban történik. A képzésben kiemelt hangsúlyt kap az informatika oktatása is.

Miért érdemes az intézményünket választani?

• Nevelőtestületünk rendelkezik azzal a szakmai tudással és tapasztalattal, amely garanciát jelent a színvonalas oktató-nevelő munkához, a diákok célkitűzéseinek eredményes megvalósításához. Megfelelő hátteret biztosít ehhez a kiemelkedő technikai feltételrendszer és a minden igényt kielégítő eszközellátottság
• A gimnáziumi képzés során a tanulók felkészülhetnek a sikeres felsőfokú továbbtanulásra, vagy az érettségi vizsga után kiemelt szakmai képzéseinken vehetnek részt.

Hol lesz a gimnáziumi képzés helyszíne?

• A gimnáziumi képzésnek első évben a jelenlegi épületünk ad helyet, ahol minden szükséges feltétel biztosított a megfelelő munkához.
• A 2020/2021. tanévben a diákok birtokba vehetik új épületünk egy részét, amely végső állapotában tíz tanteremmel, két szaktanteremmel, egy laboratóriummal és csoportszobákkal fog rendelkezni.
• Az épületben látványos környezeti elemek, korszerű eszközök fogják támogatni a tanárok és a diákok munkáját. Emellett kiváló feltételeket kínál majd az intézmény szabadidős tevékenységek hasznos eltöltéséhez is.

Hogyan lehet jelentkezni a gimnáziumi képzésre?

• A nyolcadik évfolyamos diákoknak jelentkezni a megadott határidőig (2019. február 18.) lehet a kiadott jelentkezési lapon, amelyet a tanulók saját iskolájukban igényelhetnek. A jelentkezési lapokat az iskolák juttatják el intézményünkbe.

Milyen követelményei vannak a felvételnek?

• A beadott felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk.
• A tanulmányi eredmények számításakor az ötödik, hatodik, hetedik évfolyam év végi és a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak átlagát vesszük figyelembe. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom jegyeket nem számítjuk be.