Bemutatkoznak az elsős osztályok

2015. október 13. Megosztás Facebook-on Bemutatkoznak az elsős osztályok

Az osztályfőnökök beszámolójából betekintést nyerhetünk az osztályok munkájába.

1.a
 
Idén szeptemberben izgatottan várta 25 elsős kisdiákunk a tanévkezdést. Nem voltak ismeretlenek számunkra a gyerekek, hiszen a nyári családlátogatás során jó néhány tanulót megismerhettünk. Az óvodából elindulva az első ,,becsengőre” megérkeztünk a tanévnyitó ünnepségre.  Ezen a napon megkezdte a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában tanulmányait  az 1. a osztály.
Az első nap meghatározó volt a gyerekek számára. Igyekeztük a napjainkat úgy alakítani, hogy élménnyel teli legyen.  Célunk az volt, hogy minden kisdiák örömmel, mosolyogva lépje át az iskola kapuit. Sikerült kialakítanunk egy szorongásmentes légkört, ahol minden gyerek jól érzi magát, barátokra talált.
A szeptember egy előkészítő időszak. A diákok elsajátíthatták az olvasáshoz, számoláshoz szükséges apró trükköket. Megismerkedtek pedagógusaikkal, az iskolával. Kialakítottuk a szabályokat.
A fő tevékenységünk most még a játék, amit fokozatosan napról-napra átvesz a tanulás. Éreztetjük velük, hogy nem fontos az azonnali,, iskolássá válás”
Környezetvédelmi osztályként igyekszünk belecsempészni valamennyi tantárgyba az öko szemléletet. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak elméleti szinten beszélgessünk velük a környezet védelméről, a mindennapi életükben is alkalmazni tudják. (pl.: virágosítás az iskolában, szelektív hulladékgyűjtés)
 
Tóth Szilvia
Gáll Irénke
 

1.b
 
A 2015/2016-os tanévet mi tanító nénik is nagy izgalommal vártuk a leendő elsős gyerekekkel együtt. Már az első nap kölcsönös szimpátia alakult ki közöttünk. Félve, bátortalanul léptek be az osztályba a kis elsősök, eleinte még egy pár gyerek sírdogált az anyukája után. 1 hónap elteltével bátran mondhatjuk, hogy nagy-nagy örömmel, kedvvel jönnek iskolába. Az általunk felállított szokásrendet és szabályainkat elfogadták, igyekeznek ügyesen betartani azt. A gyerekek egymást segítik, hogy közösségük fejlődjön. Együtt játszanak, udvariasak egymással, az étkezések alakalmával fegyelmezettek. Órákon csendben, szorgalmasan dolgoznak.
Az osztályunk irányultsága: matematika a számítástechnika eszközeivel. Már elkezdtük ennek megfelelően bevezetni a gyerekeket a számok és a számítógép használatának a világába. Órákon a feladatok nagy részét interaktív táblán mutatjuk be a diákoknak. Nagy segítséget ad ez számukra, elsősorban a könyvekben való tájékozódáshoz. Ezen eszköz használatával a tanulók motiváltabbakká válnak. Nagyon lelkesek órákon, szívesen jönnek ki a táblához, így folyamatos sikerélményhez juttatjuk őket. Arra törekszünk, hogy egy családias légkörben szeretetünkkel, türelmünkkel kölcsönös bizalmat alakítsunk kis egymás között. Erre alapozva játékosan, a megtapasztalás örömével, kívánjuk a tudásanyagot a lehető leghatékonyabb módon egyre magasabb szintre emelni.
 
Madarasiné Kozáróczki Beáta
 

1.c
 
Osztályunk 25 izgatott kisdiákkal indult szeptember 1-jén, mely napot mi pedagógusok is nagyon vártunk. Azóta egyre jobban formálódik lelkes osztályközösségünk, s alakul ki napi rutinunk.  Kultúra és művészet irányultságunkkal azt szeretnénk elérni, hogy az iskolai mindennapok a tanulás mellett a kézügyesség fejlesztéséről, a kreativitásról szóljanak. Célunk, hogy megismerjék a gyerekek a kulturális intézményeket, melyek élménytárát együtt fedezzük fel. Reméljük sok öröm, megismerni tudás és megelégedés kíséri majd utunkat.
 
Molnár Orsolya
 

1.d
 
Az idei tanévben kezdte meg tanulmányait az 1.d osztályban 25 kisdiák. A kezdeti nehézségek után szeptember végére elértük azt, hogy a gyerekek megismerték iskolánkat, ahol már otthonosan mozognak.
A napirendet megszokták, az alapvető szokásrendszerek kialakultak. A gyerekek szeretnek iskolába járni. Az osztályba minden tanuló beilleszkedett, megismerték, szeretik egymást. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó osztályközösség alakuljon ki, mindenki tisztában legyen a saját és mások értékeivel.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki elfogadja a társát, senki ne érezze magát kirekesztve.
Az angol és a német órákat lelkesen várják a gyerekek. Ezeken az órákon főként énekelnek, beszélgetnek. A szakos kolléga igyekszik őket motiválni, jutalmazni. Elmondható, hogy ennyi idő elteltével a gyerekek az idegennyelvi utasításokat megértik. Irányultságunk a logika és a sakk. Célunk, hogy ezen a két területen ismeretekkel gyarapítsuk a gyerekek tudását. Ennek érdekében matematikából a logika megfelelő fejlesztésére tankönyvet vásároltak a kedves szülők, melyet két éven keresztül fogunk használni.
A sakk tanításához intézményünk széles körű, modern eszközökkel segíti munkánkat.
Bízunk benne, hogy év végére ezt a két gondolkodási területet a gyerekek nagyon meg fogják szeretni és más tantárgyaknál is hasznukra válhat.
 
Janócsiné Luczi Klára
Andó Emese

Kapcsolódó képgaléria