Beiskolázási hírek 3. (Miért éppen a Rákóczi?)

2019. március 13. Megosztás Facebook-on Beiskolázási hírek 3. (Miért éppen a Rákóczi?)
Hamarosan iskolás lesz a gyermek, a szülőknek dönteniük kell. Nem kis teher az iskolaválasztás csemetéink számára, több szempont alapján szükséges mérlegelnünk, hiszen mindannyiunk vágya, hogy gyermekünk olyan intézménybe járjon hosszú éveken keresztül, ahol jól érzi magát, kedveli a tanító nénit, élvezi a többiek társaságát, képességei szerint fejlődik, megszereti a tanulást.
 
Mert mire való az iskola? Egy híres feltalálónk szerint arra, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.
 
Sok intézmény megfogalmazta már ezeket a célokat, de miért éppen a Rákóczit ajánljuk?
 
Az elkövetkezendőkben erre a kérdésre válaszolunk az iskola bemutatásával, illetve azzal a szándékkal, hogy megkönnyítsük a döntésüket.
 
INTÉZMÉNYÜNK
 
Iskolánk a folyamatosan zajló szakmai, energetikai, esztétikai fejlesztések nyomán megújult, és a korszerű oktató-nevelő tevékenységnek is minden tekintetben megfelelő körülmények között végez nyolc évfolyamon általános iskolai, tizenkét évfolyamon művészeti, valamint hamarosan négy évfolyamon általános gimnáziumi oktatást. 
 
Névadónk, II. Rákóczi Ferenc szellemében fontosnak tartjuk, hogy tanítványainkat önmaguk, társaik és a tudás megbecsülésére, szorgalmas munkára, kitartásra, kreativitásra, hazaszeretetre neveljük.
 
Határozott célunk a fiatalok különböző életszituációkra történő felkészítése, az elméleti és gyakorlati tudás átadása, hiszen ez nélkülözhetetlen alapot jelent tanulmányaik sikeres folytatásához, később pedig munkába állásukhoz.
 
Fenntartónk, a Hit Gyülekezete egyház 2013 óta az iskola önálló gazdálkodását biztosítva vállal felelősséget a személyi és tárgyi feltételek finanszírozásáért, a pályázatok, felújítások, valamint a fejlesztések támogatásáért.
 
CÉLKITŰZÉSEINK
 
Alapvető célunk, hogy oktató-nevelő tevékenységünk során tanulóink egyéni képességeit, tehetségüket és fejlődésük ütemét figyelembe véve segítsük őket önálló felismerések, eredmények és sikerek átéléséhez. 
 
Az alapképességek, készségek és kulcskompetenciák fejlesztésén túlmenően nagy hangsúlyt helyezünk a kulturált viselkedés elsajátítására, illetve a közösségi normákhoz, értékekhez való alkalmazkodási képesség kialakítására. 
 
Mindent megteszünk azért, hogy intézményünkben valamennyi diák és dolgozó jól érezze magát, biztonság, nyugalom és színvonalas szakmai munka biztosítsa a gyerekek teljes körű oktatását, személyiségfejlesztését. 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk tehetséges tanulóink fejlesztésére, valamint a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása érdekében speciális képzési programokat biztosítunk. 
 
A jövőre vonatkozó terveink között elsődleges helyen szerepel, hogy iskolánk szakmai színvonala folyamatosan emelkedjen, s ugyanez a célunk a nemrégiben kiválóra minősített művészeti iskolában is.
 
Fejlesztési tervünk fontos eleme a gimnáziumi oktatás és a szakképzés beindítása az újonnan épülő intézményben.