Beiskolázási hírek 1. (Az induló első osztályaink irányultsága)

2019. március 08. Megosztás Facebook-on Beiskolázási hírek 1. (Az induló első osztályaink irányultsága)
Kedves Szülők!
 
Nagyon büszkék vagyunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI múltjára, hagyományaira, bátran építkezünk az előttünk lefektetett szilárd alapokra, ugyanakkor fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést, gyarapodást, hogy intézményünk lépést tarthasson a környezetünk által megfogalmazott egyre magasabb elvárásokkal. Ennek érdekében az elmúlt években nagymértékű fejlesztés történt az iskola infrastruktúrájának, felszereltségének tekintetében, kellemesebb, igényesebb munkakörülményeket alakítottunk ki, ezzel jó feltételeket biztosítottunk a színvonalasabb szakmai munkához, az iskola stabil működéséhez.
 
A beiskolázási hírek első részében tisztelettel ajánlom az Önök és leendő elsős gyermekük figyelmébe a következő tanévben induló, különböző irányultságú elsős osztályainkat. Bízom benne, hogy eddigi információik, tapasztalataik alapján meggyőződtek az oktató-nevelő munka iránti elkötelezettségünkről, pedagógusaink tanulóink iránti elhivatottságáról.
 
Bujdosó Tibor
igazgató
 
 
 
Az első osztályok irányultsága 2019-2020.
 
IKT- Ismeret, Képesség, Tehetség
 
Elsődleges célunk a boldog, sikeres, kiegyensúlyozott iskolai élet megteremtése. Egy egymást szerető, segítő, összetartó közösség létrehozása mellett figyelünk a mindennapi élet apró örömeinek meglétére. Fontos a kézzelfogható tudás, a logikus gondolkodás formálása, a képesség- és készségfejlesztés hagyományos és modern játékok eszközével. Hangsúlyt fektetünk a kommunikációs képességfejlesztésre és a teljes személyiségformálásra tanórákon, illetve színpadi fellépesek alkalmával; az alapműveltség formálására színház- és mozilátogatásokkal. Az élményszerű tanítást interaktív tábla és tablet gyakori használatával erősítjük.
 
Molnár Orsolya, Ferencz Viktória
 
 
SAKK- MAT(T)EK
 
Napjainkban a logikus gondolkodás fontos kompetencia, amelyet nemcsak a matematika, hanem más területeken is használnunk, fejlesztenünk kell az életkori sajátosságoknak megfelelően. Feladatunknak tartjuk, hogy felismerjük minden gyermek tehetségét, és azt különböző pedagógiai módszerekkel saját képességei szerint fejlesszük. Szeretnénk a kreatív gondolkodásukat rengeteg játékos logikai feladat és a sakk segítségével fejleszteni, amely a gondolkodás igen hatásos formálója. Fontos számunkra, hogy a gyerekek jó osztályközösséggé formálódjanak. Ezért igyekszünk mindenkivel felismertetni saját és mások erősségeit.
 
Janócsiné Luczi Klára, Andó Emese
 
 
Éljetek okosan ÖKO-san!
 
Az alapismeretek biztos elsajátítása mellett szeretnénk, ha egy nyugodt, szeretetteljes osztályközösség alakulna ki, melyben a gyerekek megtanulnák, hogyan kell óvni, tisztelni a természetet. Ezt igyekszünk napi szinten belecsempészni valamennyi tantárgy tanításába és a szabadidős foglalkozásokba is. 
Szerencsére iskolánkban már több éve működik ÖKO osztály. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon szeretik az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, programokat, például a Föld napján csatlakozunk a Jobb Veled a Világ Alapítvány akciójához, amikor közös énekléssel hívjuk fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
 
Gáll Irén Éva, Gyöngyösiné Sepsi Tünde
 
 
Robotméhecske a tanulásban
 
A robotméhecske (BEE-BOT) tanulásban való alkalmazásával eleinte segítenénk a gyerekeket az óvodából iskolába való átállásban, a későbbiekben pedig megalapoznánk ezzel a magasabb szintű oktatóprogramok használatát. A robotméhecske mellett nagy segítség számunkra az IKT tábla, mellyel a „mai kor gyermeke” játékos könnyedséggel tanulhat meg TANULNI. 
Iskolánk szeretné elnyerni a „madárbarát” címet. Ebben az osztályunk lenne az első, aki hozzájárulna ehhez a kezdeményezéshez, így a gyerekek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársainak támogatásával természetjáró programok, tereptúrák, táborok lehetőségeihez juthatnának.
 
„Mosolyogj, és a világ visszamosolyog rád!” 
 
Madarasiné Kozáróczki Beáta, Veszelinovné Rása Mónika